Beleidsmedewerker Sociaal Domein (B)

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken.

Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich inspireren door de wensen en ontwikkelingen in de kernen De Bilt, Bilthoven, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar krijgt. Wij innoveren onze manier van werken door de samenwerking intern en met externe partners te versterken.

Wil je meebouwen en laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt? Beheers je de kunst om je aan te passen aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en ben je goed op de hoogte van wat er in de samenleving leeft? Neem je de verantwoordelijkheid om veranderingen in gang te zetten? Kortom: ben je een netwerker, een regisseur en een leider in je eigen werk, dan ben je misschien wel geschikt als:

Beleidsmedewerker Sociaal Domein
voor 36 uur per week

De organisatie

De gemeente De Bilt is op 1 januari 2018 gestart met de invoering van het gebiedsgericht werken en het toewerken naar zelfregelende teams. Bij gebiedsgericht werken gaat het om het gezamenlijk met partners en inwoners oplossen van maatschappelijke opgaven om de integrale kwaliteit van de leefomgeving in het gebied te behouden en te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de gebiedsagenda. Het Sociaal Domein is nu nog een apart team en heeft samen met de gebiedsteams een opgave om  te integreren in de gebiedsteams. Daarnaast kent de gemeente de Eenheid Inwonerplein en de Eenheid Centrale Ondersteuning.

Het team Sociaal Domein

Dit team (met zo’n 20 medewerkers, inclusief flexibele schil) is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het Sociaal Domein. Zo houdt het team zich o.a. bezig met het beleid en de uitvoering op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De toegang tot de jeugdhulp is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de Wmo bij het Sociaal Team van de Stichting Mens De Bilt. Voor Werk en Inkomen werken wij samen met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (verbonden partij).

Wat ga je doen?

 • Je geeft, op grond van de vastgestelde kaders, uitvoering aan het Onderwijsachterstanden- en Participatiebeleid. Daarbij heb je oog voor afstemming op aanpalende beleidsterreinen binnen het sociaal domein en het jeugdbeleid, en vertaal je het beleid naar de praktijk.
 • Als accounthouder Onderwijsachterstanden zorg je voor goede contacten met de uitvoerende organisaties.
 • Je zorgt, in samenwerking met de inkoopadviseur, voor de aanbesteding van de uitvoering van Voorschoolse Educatie en de aanpak ‘Opvang voor alle peuters’.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de kinderopvanginstellingen die uitvoering geven aan dit beleid.  
 • Je beantwoordt raadsvragen, schrijft collegevoorstellen en adviseert collegae en bestuurders.
 • Je vertaalt en implementeert (lokale, regionale, landelijke) ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstanden en participatie.
 • Wat betreft participatie neem je deel aan regionale samenwerking binnen het Samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht en de arbeidsmarkt regio Utrecht Midden en de U10 gemeenten.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je hebt minimaal een afgeronde, relevante HBO opleiding
 • Je hebt minimaal 1-3 jaar ervaring als beleidsmedewerker binnen het sociaal domein, bij voorkeur bij een gemeente op het gebied van onderwijsachterstanden- en participatiebeleid
 • Je bent iemand die kwaliteit, samenwerking en de ‘civil society’ een warm hart toedraagt
 • Je hebt kennis van en ervaring met werkzaamheden volgend uit de planning & control cyclus, de gemeentelijke jaarcyclus rond subsidiëring van organisaties binnen de samenwerkingsverbanden en aanbesteding. Daardoor kun je een vlotte start maken
 • Je bent adviesvaardig, initiatiefrijk, accuraat, samenwerkingsgericht, zelfstandig, stressbestendig en je geeft blijk van politieke sensitiviteit
 • Je bent goed in het initiëren, onderhouden en uitbouwen van relaties met (het management van) onder andere kinderopvang, scholen en Centrum voor Jeugd en Gezin evenals met partijen op het terrein van werk en inkomen en integratie

Wat bieden wij?

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een minimumsalaris van € 2.591,- (aanloopschaal 9) en een maximumsalaris van  € 4225,- (functionele schaal 10) bruto per maand. Deze bedragen gelden bij een 36-urige werkweek (salarispeil 1 januari 2018).

Heb je nog vragen?

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Bernadette Kuipers, beleidsmedewerker Jeugd en Volksgezondheid, telefoon 030 - 228 94 36 of bij Astrid Schiphorst, beleidsmedewerker Werk en Inkomen, Integratie en Kunst en Cultuur, 030-228 95 10.

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 april 2019.  Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op 18 april 2019.
Als je wordt uitgenodigd ontvang je uiterlijk 5 april  2019 bericht.

Heb je interesse?

Solliciteer direct online via gemeentebanen. Reageren kan t/m 28 maart 2019.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.