Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Inloggen met DigiD Indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Indienen

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen door het formulier aansprakelijkstelling in te vullen en te verzenden. Om ervoor te zorgen dat wij de aansprakelijkstelling snel in behandeling kunnen nemen, vragen wij uw schadeclaim zo volledig mogelijk te onderbouwen en bewijsstukken toe te voegen. Binnen zes weken wordt uw aansprakelijkheidsstelling afgehandeld.

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.
  • Een bewijs van de opgelopen schade
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)
  • Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie, een schadenota van de verzekering, een medische verklaring als er sprake is van letselschade)