Gemeentelijke financiële maatregelen voor subsidiepartners

Veel subsidiepartners in de sectoren sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en het sociaal domein ervaren nu financiële gevolgen van de coronacrisis. Op verzoek treft de gemeente De Bilt onmiddellijk maatregelen die gericht zijn op de ondersteuning van deze door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Het kan hierbij gaan om flexibiliteit qua termijnen en prestaties maar ook om versnelde termijnbetalingen van subsidies.

Wij begrijpen dat de coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor onze maatschappelijke partners, en denken graag met u mee. Wij hanteren wel een aantal uitgangspunten, omdat samenleving en overheid de gevolgen van deze crisis samen moeten gaan opvangen:

  • Alleen wanneer de algemene regelingen van Rijk, RSD, BghU of andere diensten geen uitkomst bieden, kan gebruik gemaakt worden van lokale regelingen of maatwerk.
  • We verwachten aantoonbare inzet van maatschappelijke partners om hun activiteiten en diensten op alternatieve wijze te continueren en negatieve financiële gevolgen dus zo beperkt mogelijk te houden.
  • De maatregelen hebben een tijdelijk karakter; het gaat om een noodpakket.
  • Wij trekken zoveel mogelijk één lijn met de regio, zodat verzoeken in verschillende gemeenten niet onnodig verschillend worden behandeld.

Neem voor meer informatie of in geval van vragen contact op met uw accounthouder bij de gemeente De Bilt of met Gilbert de Boeck, Beleidsadviseur herijking subsidiebeleid en implementatie, per e-mail via g.deboeck@debilt.nl of telefonisch: 030- 228 95 65.