Grafonderhoudskosten

Wat wordt er voor het onderhoud gedaan?

Met uw onderhoudsbijdrage zorgen wij voor:

Schoonmaken van de grafmonumenten met een anti-algenmiddel (wordt in het voorjaar uitgevoerd). Het verwijderen van onkruid en vuil rond de graven. Snoeien van meerjarige beplanting op de graven. Bijhouden van het gazon. Verwijderen van verwelkte bloemen en planten, linten en kransen die zijn gelegd na een uitvaart. Het onderhouden van het groen en de paden op de begraafplaats.

Kan ik het onderhoud opzeggen/zelf doen?

Nee, dat is niet mogelijk, dit is verplicht conform de beheersverordening van de begraafplaats

Is het mogelijk om het grafonderhoud af te kopen?

Ja, dat is mogelijk. Dit kost €96,70 per jaar voor een graf met een grafmonument, €51,20 per jaar voor een graf zonder grafmonument (prijspeil 2019). Afkoop is mogelijk voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal de (resterende) graftermijn van het graf, tot maximaal 50 jaar bij graven voor onbepaalde tijd.

De kosten zijn het aantal jaren maal de prijs voor het grafonderhoud. Een voorbeeld: u wilt voor 5 jaar het grafonderhoud afkopen voor een graf met een gedenkteken. Dit kost 5 x €96,70 = €483,50.  U kunt, bij voorkeur per mail via , aangeven dat u het onderhoud wilt afkopen. U ontvangt dan van ons een brief met een formulier om de afkoop te regelen.

Is het mogelijk om het graf “op te zeggen”?

Ja, u doet dan afstand van de rechten op het graf. Dat is mogelijk, mits de wettelijke grafrust van 10 jaar is afgelopen. Dit houdt in dat de laatste begraving in het graf meer dan 10 jaar geleden moet zijn.  Wel betaalt u nog de rekening voor het grafonderhoud van dit jaar, daarna niet meer.

U kunt, bij voorkeur per mail via , aangeven dat u afstand wilt doen van de rechten. U ontvangt van ons een brief met een formulier om afstand te doen. Als u dit formulier invult, ondertekent en terugstuurt doet u afstand van de rechten. U ontvangt van ons hiervan een schriftelijke bevestiging.   

Waar is de acceptgiro? / Ik wil graag betalen met een acceptgiro

Wij gebruiken de laatste jaren geen acceptgiro meer, dat is helaas niet meer mogelijk.

Kan ik geen automatische incasso van de gemeente krijgen?

Helaas is dit niet mogelijk, wij werken (bij deze heffingen) niet met automatische incasso’s.

Kan ik het grafonderhoud betalen in termijnen?

Ja, dit is mogelijk. U moet hiervoor contact opnemen met de financiële administratie van de gemeente. De contactgegevens staan op de achterzijde van de nota vermeld.

Ik vind dat het grafonderhoud niet goed worden onderhouden (en wil niet betalen)

U kunt melden wat de problemen zijn. Dit kan, bij voorkeur per mail aan . Een klacht ten aanzien van onderhoud leidt echter niet tot uitstel van betaling.

Hoe lang moet ik nog betalen, tot wanneer loopt de termijn van het graf?

Dit kunnen wij voor u nagaan in de administratie. Stel uw vraag, met vermelding van het grafnummer, bij voorkeur per mail via

Er staat geen grafsteen op mijn graf, maar ik krijg wel een factuur voor onderhoud met een grafsteen.

Geef, bij voorkeur per e-mail via , deze situatie door. Hierbij willen we graag het grafnummer en uw naam weten. Wij controleren na uw melding of er inderdaad geen grafsteen staat. Is dat zo, dan krijgt u een correctiefactuur.

Ik heb een brief gehad voor een grafonderhoud, maar degene die rechthebbende op dit graf is, is verhuisd.

Geef, bij voorkeur per e-mail via , deze situatie door. Wij ontvangen graag het grafnummer en het juiste adres. Na uw melding passen wij dit aan. U ontvang geen nieuwe brief meer van ons.  

Het graf staat op mijn naam maar ik wil het graag op de naam van mijn broer/zus/tante/neef etc zetten, is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. U kunt dit, bij voorkeur per e-mail via , aanvragen.  U ontvangt dan van ons een brief met een formulier om dit aan te geven. Dit moet u ondertekenen en de nieuwe rechthebbende (broer, zus, neef, etc) moet dit ook ondertekenen. Hij of zij ontvangt hiervan een bevestiging. Deze administratieve handeling kost éénmalig €43,80 (prijspeil 2019).