Aanleg snelfietsroute Amersfoort-Utrecht kan van start

De snelfietsroute Amersfoort - Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie Utrecht en de vijf betrokken gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, De Bilt en Utrecht hebben een akkoord bereikt over het voorlopig ontwerp, de kostenverdeling en de uitvoeringsafspraken. Na het doorlopen van de benodigde procedures en het opzetten van de aanbesteding, kan de aanleg van deze 20 kilometer lange snelfietsroute van start gaan.

Bekijk de video over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de snelfietsroute Amersfoort – Utrecht.

Planning

In maart 2019 hebben wethouders van de gemeenten Utrecht, Zeist, De Bilt, Soest en Amersfoort en de gedeputeerde van de provincie Utrecht al de intentie uitgesproken de snelfietsroute (SFR) Amersfoort-Utrecht te willen realiseren. Nu de samenwerkings- en realisatieovereenkomst wordt getekend, kan de aanleg van start gaan. De komende twee jaar zullen op verschillende momenten verschillende trajectdelen van de snelfietsroute worden aangelegd. De geplande openstelling van de gehele snelfietsroute is eind 2022.

Stimulering fiets in woon-werkverkeer

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019. “De snelfietsroute is echt een versterking van het fietsnetwerk. Een slimme, veilige én mooie route. Ook op de fiets kan je straks optimaal genieten van onze groene omgeving.”

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

Op de zeven prioritaire snelfietsroutes, die de provincie Utrecht wil realiseren, krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden.
Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Zeven snelfietsroutes

De snelfietsroute Amersfoort - Utrecht maakt deel uit van zeven prioritaire snelfietsroutes in de provincie Utrecht waarmee de provincie en de betrokken gemeenten aan de slag gaan. De andere routes zijn Utrecht-Woerden, Utrecht-IJsselstein, Utrecht-Veenendaal, Amersfoort-Baarn-Hilversum,  Amersfoort-Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort-Veenendaal.

Kostenverdeling

De kosten van de aanleg van de snelfietsroute Amersfoort - Utrecht bedragen in het totaal €11,2 miljoen. Deze worden als volgt verdeeld: rijksbijdrage €1,5 miljoen; bijdragen van de gemeenten tezamen €2,4 miljoen; bijdrage van de provincie Utrecht € 7,3 miljoen.

Meer informatie

Naar overzicht