Actuele informatie Coronavirus in gemeente De Bilt

Op deze pagina verzamelen de belangrijkste informatie over (de maatregelen rondom) het coronavirus in gemeente De Bilt. Dit nieuwsbericht wordt regelmatig aangevuld.

Voor verdere informatie en maatregelen kijk op de overzichtspagina Coronavirus.

Update 29 mei

Parkeerplaatsen weer open.

De parkeerplaatsen bij bossen en recreatiegebieden zijn weer open. Geniet van de natuur maar vermijd drukte en houd afstand.

Nieuwe noodverordening vanaf 1 juni 2020, 12.00 uur

In de noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Ook heeft de voorzitter op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen.

De toelichting en linken naar de noodverordening en de geldende aanwijzingsbesluiten staan in het nieuwsbericht van de VRU.

Update 28 mei

Tozo-regeling verlengd

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 een verlenging van de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. De aanvraagperiode van Tozo 1 loopt op 31 mei 2020 af. 

De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020. Belangrijke wijziging van de verlengde regeling is de toets van het partnerinkomen. Bij de RSD kunt u een aanvraag indienen voor de Tozo inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Zie voor meer informatie onze pagina gemeentelijke financiële maatregelen ondernemers en de website van de regionale sociale dienst.

Update 27 mei

Geldproblemen? Durf om hulp te vragen!

Heeft u vragen of zorgen over geld? Heeft u achterstand in betaling of schulden vanwege de coronacrisis of om andere redenen? Dit kan iedereen overkomen!

De medewerkers van de Regionale Sociale Dienst (RSD) helpen u graag bij het zoeken naar een passende oplossing. Hoe eerder u hulp inroept, des te meer er mogelijk is.

Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht.

Update 25 mei

De #slimmerchillen-weekprijs – een cadeaucheque van €50 – gaat naar Tim Pierik uit De Bilt.

Hij was zo blij dat hij weer mocht sporten met de vrienden van zijn springgroep, dat hij een gat in de lucht sprong. Letterlijk! Hier stuurde hij een foto van naar #slimmerchillen. Hopelijk is hij net zo blij met zijn prijs.

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s. Lees het hele nieuwsbericht.

Update 20 mei

Tijdelijke ontheffing voor uitbreiding terras

Vanaf 1 juni mogen terrassen onder voorwaarden weer open. Door de coronamaatregel van 1,5 meter afstand kunnen terrassen niet volledig worden gebruikt. Onder voorwaarden wil de gemeente op basis van een ontheffing voor de periode van 1 juni tot 1 november toestemming geven voor een tijdelijke uitbreiding van een terras. Dat zal door de ruimte rond horecagelegenheden niet altijd mogelijk zijn. Meer informatie over de aanvraag van een ontheffingsverzoek

Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus beïnvloeden iedereen. Beperkingen in contacten, gesloten sportclubs, horeca en culturele instellingen, thuiswerken: de dagen zijn anders dan normaal. Wie hulp of informatie zoekt hoe met deze emotionele belasting om te gaan, vindt niet altijd een antwoord. Daarom kunnen mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis vanaf vandaag terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC). Het centrum biedt actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie en brengt de vele initiatieven bij elkaar, die erop gericht zijn mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus. Ook brengt het IVC mensen in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners als dat nodig is.

Meer informatie: Informatie- en Verwijscentrum COVID-19 (IVC)

Update 19 mei

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Zie voor alle punten uit de persconferentie het bericht op de website van de Rijksoverheid.

Update 14 mei

Ook non-food op markt Bilthoven

Vanaf morgen, vrijdag 15 mei, zijn er ook weer enkele kramen op de markt met andere producten dan voedsel. Andere voorwaarden blijven van kracht, zoals de verspreide opstelling van de kramen. Eten en drinken is niet toegestaan op de markt. Houd een afstand van 1,5 meter tot elkaar. Zo kan de markt op een veilige manier doorgaan.

Testen op corona voor professionals

Werk je in een van de beroepsgroepen die in aanmerking komen voor het testen op het coronavirus? Op de website van de GGD staat hoe je een test aanvraagt, hoe de procedure eruitziet en meer informatie over de testfaciliteiten.
www.ggdru.nl/professionals/testen-op-corona-voor-professionals

Update 13 mei

Gratis coaching voor mkb in coronaproblemen

Mkb’ers in zwaar weer kunnen gratis professionele coaching krijgen van het Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de subsidie aan Stichting Ondernemersklankbord (OKB) verhoogd, zodat ondernemers geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen.
Lees het nieuwsbericht.

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend

Maandag is de eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. In het gebied van GGD regio Utrecht is dit het St Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort.

Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. 
Lees het nieuwsbericht.

Update 11 mei

Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Utrecht van 11 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 9 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die per vandaag, 11 mei 2020, in werking is getreden.

In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die het kabinet heeft genomen uitgewerkt. Naleving van de belangrijkste basisregels blijft hierbij van belang. Hierbij geldt dat 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden en dat de hygiëneregels worden nageleefd. Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte om dingen te doen, waarbij het van belang blijft dat het coronavirus onder controle wordt gehouden.

De noodverordening en alle andere geldende aanwijzingsbesluiten vindt u op de website van Veiligheidsregio Utrecht bij Besluiten en publicaties.

Update 8 mei

WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen tijdens coronacrisis

De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Als zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig hebben door de coronamaatregelen dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is op dit moment beschikbaar in de volgende talen: Marokkaans-Arabisch,Tamazight (Berbers) en Turks.

Stuur een (voice-)berichtje naar 06 - 48 15 80 55 (Marokkaans-Arabisch,Tamazight/Berbers).  of  06 - 48 15 80 53 (Turks). Een Rode Kruis-vrijwilliger belt je terug.
Kijk voor meer informatie en filmpjes op de website van het Rode Kruis

Toolkit Verantwoord naar school

Vanaf 11 mei gaat het basisonderwijs en speciaal onderwijs weer van start. De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld voor gemeenten, verkeersregio's en scholen om het daardoor op gang komende verkeer te wijzen op de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toolkit bevat verschillende formaten posters, spuitsjablonen en social media posts en is vrij te gebruiken.
Download de toolkit.

Verkoop van bloemen en planten op de markt toegestaan

Vanaf vandaag mogen op de markt ook weer bloemen en planten verkocht worden, zolang de drukte dat toelaat en 1.5 meter afstand gehouden kan worden.
Lees het complete bericht van de Veiligheidsregio Utrecht.

Update 7 mei

Hulp nodig? Stel het niet uit!

“Ze hebben het nu vast heel druk” – “We houden nog wel even vol” – “Er zijn mensen met grotere problemen”
Organisaties die hulp en zorg bieden aan inwoners merken dat er veel minder vragen binnenkomen. Het klopt dat er op dit moment geen inloopmogelijkheden zijn. Maar deze organisaties staan nog steeds voor u klaar, ook in coronatijd!

U kunt dus nog steeds telefonisch of per mail contact opnemen met:

Of kijk op: www.debilt.nl/zorg-werk-en-jeugd

Versnelling hulp Voedselbank De Bilt

Is uw inkomen gekelderd door de coronacrisis? Voedselbank De Bilt geeft snel tijdelijke voedselhulp.
Lees verder op www.voedselbankdebilt.nl/versnelling-hulp-tijdens-de-coronacrisis

Update 6 mei

Vermijd drukte, houdt 1,5 meter afstand

De coronamaatregelen worden stapsgewijs versoepeld. Met tussenstappen van enkele weken wordt steeds meer mogelijk, volgens een zogenaamde ‘routekaart’ tot 1 september. Voorwaarde is wel dat het virus beheersbaar blijft. Op de website van de Rijksoverheid leest u welke basisregels we hiervoor moeten hanteren en welke maatregelen stap voor stap versoepelen.
Kijk voor alle actuele informatie.

Kom alleen naar het gemeentehuis

Heeft u een afspraak op het gemeentehuis of komt u iets ophalen? Kom alleen met degenen die hierbij aanwezig moeten zijn. Neem geen extra gezelschap mee naar binnen. Het is snel te druk in de hal.

Update 1 mei

Aangepaste Nationale Herdenking Jagtlust

Op 4 mei herdenken we op een aangepaste en besloten manier diegenen, die onze vrijheid zwaar bevochten hebben.
Lees verder in het nieuwsbericht.

#jijteltmee!

Expertisecentrum Art.1 Midden Nederland vraagt aandacht voor discriminatie of ongelijke behandeling in coronatijd. Alle inwoners van de provincie Utrecht kunnen hiervan melding doen bij Art.1. Gemelde ervaringen worden anoniem gedeeld met gemeente en politie om die ervaringen in kaart te brengen. Meer informatie of een ervaring melden? Zie hiervoor de website www.art1mn.nl, verstuur een melding via de sociale mediakanalen (@art1mn) of per WhatsApp naar 06 - 232 232 71.

Naar overzicht