Bekendmaking van de Gedeputeerde Staten van Utrecht

Op 18 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht de Ontwerp Omgevingsverordening 2022 en het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vastgesteld. Op 25 mei 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciale Programma Wonen en Werken vastgesteld.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te reageren op de ontwerpen van de Omgevingsverordening, Bodem- en waterprogramma en Provinciale programma Wonen en Werken liggen deze stukken tot en met 12 juli ter inzage.

De documenten zijn te raadplegen via het terinzageloket van de Provincie Utrecht

Naar overzicht