Bericht van burgemeester Potters

Lieve inwoners,

De maatregelen om het coronavirus te beteugelen grijpen diep in in gezinnen, verzorgingsinstellingen, bedrijven en onze dorpen. Tot nu toe zijn van ruim 60 inwoners besmettingen bevestigd en zijn vier inwoners overleden aan de gevolgen. Mijn eerste gedachten gaan uit naar diegenen die ziek zijn en hun familie en vrienden. Ook realiseer ik mij ten diepste, dat in deze periode uitvaarten en huwelijken anders dan gewenst verlopen; bijzondere dagen in onze levens waarop samenzijn met dierbaren en geliefden zo belangrijk is. Het kan allemaal niet zoals we willen. Ik denk ook aan de jongens en meiden die geen eindexamen kunnen doen en ook de beperkende maatregelen proberen na te leven.

En ik ervaar dagelijks hoe veel ondernemers, kleine zelfstandigen, jongeren en andere inwoners hun werk, dat zij gewend zijn met passie en plezier te doen, keihard geraakt worden in hun inkomen. Wellicht overkomt u dit niet en probeert u gezond te blijven, maar maakt u zich zorgen over uw vader of moeder, opa of oma, die alleen thuis of in een verzorgingstehuis wonen. Of ziet u ’s morgens met een bedrukt hart uw partner de deur uit gaan omdat hij of zij werkt in de zorg of een van de hulpdiensten en daarvoor risico op besmetting loopt. Zo ervaren wij ieder op onze eigen manier de gevolgen van deze crisis en wordt er een beroep gedaan op ons aller uithoudingsvermogen, discipline en verdraagzaamheid.

Ik zie heel veel geweldige initiatieven in onze gemeente. Heel veel gewone mensen die opstaan en er voor de ander willen zijn in deze crisis, elkaar er doorheen willen slepen. Zorgzame buren die extra op elkaar letten en boodschappen voor elkaar doen. In de buurt, in winkels, in instellingen, in de buitendienst, bij de afvalinzameling en op al die plaatsen waar zij de samenleving draaiende houden. Ik heb grote bewondering voor die ouders die beiden thuis stug door werken en hun kinderen lesgeven en daarbij de ruimtes in huis en de digitale hulpmiddelen onderling moeten verdelen. Jullie zijn allemaal helden! Ik word daar gelukkig van en het ontroert me ook. Het woord samenhorigheid heeft meer dan ooit betekenis gekregen.

Net als u sta ook ik gestrekt op mijn tenen om vooruit te kijken naar het einde van deze periode en wat daar dan weer na komt. We leven in een geweldig land en vormen met elkaar een geweldige gemeente. Maar deze pandemie is voorlopig nog onder ons. We moeten er een tijd mee leren leven; nadenken over een ‘anderhalvemetereconomie’ zoals de minister-president dat dinsdagavond 7 april nog aan ons vroeg. We zullen de kracht, de creativiteit, de innovatie en ook de liefde hebben om deze uitzonderlijke periode te boven te komen. Door samen de schouders eronder te zetten. Dat zit in het dna van onze samenleving en dat zit in onszelf. Kijk maar naar onze geschiedenis. We zijn tot heel veel in staat. We komen samen uit deze crisis.

Sjoerd Potters,
uw burgemeester

Naar overzicht