Besluit Nobelkwartier en nieuwbouw sporthal

Tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 28 januari 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel ruimtelijke randvoorwaarden en grondexploitatie Nobelkwartier en Marie Curieweg 1 en een krediet voor de nieuwbouw van een sporthal binnen het Nobelkwartier.

Dit besluit geeft een stevige impuls aan het gemeentelijk woningaanbod met 108 woningen waarvan maar liefst 70% in de betaalbare huur (sociaal en middenhuur). Er komt een moderne wijk met betaalbare woningen waar grote behoefte aan is onder de Biltse inwoners.

Nu dit besluit is genomen gaat de gemeente de plannen voor het Nobelkwartier in een bestemmingsplan met beeldkwaliteitskader uitwerken. Daarnaast wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte binnen Nobelkwartier verder vormgegeven. In dit proces blijven we de buurt betrekken. Parallel aan dit proces zullen de gebouwen, waaronder de sporthal, verder worden uitgewerkt. Na vaststelling van het bestemmingsplan met beeldkwaliteitskader worden de gebouwen in de markt gezet.

In aansluiting op de sessies die reeds met de buurt zijn georganiseerd vinden in 2021 vervolgbijeenkomsten plaats over het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitskader en de uitwerking van de openbare ruimte. In verband met corona zullen deze waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.

Alle informatie van de bijeenkomsten is terug te vinden op de projectpagina.

Naar overzicht