Bilts actieplan LHBTI gepresenteerd op Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag, vrijdag 13 december, presenteerde gemeente De Bilt het Actieplan LHBTI. Tijdens een bezoek aan het Aeres VMBO in Maartensdijk overhandigde wethouder Anne Brommersma een eerste exemplaar aan COC Midden-Nederland voorzitter Simon Timmerman. “We zijn als COC ontzettend blij met dit actieplan. Het is de uitkomst van een traject waarbij ook lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse (LHBTI) inwoners betrokken zijn geweest en er staan belangrijke concrete acties in”, aldus Timmerman.

Wethouder Anne Brommersma van Gemeente De Bilt was samen met COC Midden-Nederland voorzitter Simon Timmerman te gast tijdens een les op het Aeres VMBO in Maartensdijk. Op deze school wordt Paarse Vrijdag, een actiedag waarop de leerlingen hun steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit laten zien door paars te dragen, uitgebreid gevierd. Wethouder Brommersma: “Onze gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en mee kan doen. Daarom is het zo mooi om te zien hoe open deze leerlingen met elkaar praten over hun identiteit en die van hun medeleerlingen en leerkrachten.” Tijdens de les schonk de wethouder aan de school een grote regenboogvlag en presenteerde ze het actieplan LHBTI 2019-2021.

Actieplan LHBTI 2019-2021

In het actieplan (pdf, 425 KB)  zegt de gemeente toe aan de slag te gaan met een vijftal speerpunten. Onder het speerpunt ‘Voorbeeldfunctie’ gaat De Bilt door met het hijsen van de regenboogvlag op bijzondere dagen, er komt een aandachtsfunctionaris voor LHBTI en gaat de kennis en sensitiviteit bij medewerkers over LHBTI vergroot worden. Bij het speerpunt ‘Ontmoeting’ wil de gemeente een stimulerende rol gaan spelen. Er is speciale aandacht voor jongeren, ouderen en sport bij het speerpunt ‘Acceptatie’. Daarnaast staan er ook specifieke acties in het plan op het gebied van ‘Veiligheid’ en ‘Zichtbaarheid’, zoals meer aandacht voor Roze in Blauw van de politie, deskundigheidsbevordering bij welzijn- en jongerenwerkers en meer aandacht voor LHBTI op de gemeentelijke website.

“We zijn als COC ontzettend blij met dit actieplan. Na een Regenboog Stembusakkoord, een motie van de gemeenteraad en een inwonersavond is dit een prachtig resultaat met concrete acties. Als de gemeente en betrokken partners echt aan de slag gaan, gaat dit heel veel positieve effecten hebben voor LHBTI-ers in de gemeente De Bilt. Andere gemeenten in onze regio kunnen hier een voorbeeld aan nemen”, aldus Simon Timmerman, voorzitter COC Midden-Nederland.

Paarse Vrijdag

Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een actiedag van het Gender & Sexuality Netwerk waarop scholen en leerlingen hun steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit laten zien door paars te dragen. Paarse Vrijdag is in 2010 als Spirit Day begonnen in de Verenigde Staten toen leerlingen paars gingen dragen om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. De kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat.

Naar overzicht