Blauwalg in sloten en kanalen

In veel sloten, kanalen en weteringen, ook in gemeente De Bilt, is op dit moment blauwalg aanwezig. Soms zichtbaar, in de vorm van gifgroene drijflagen zoals in het Utrechtse Merwedekanaal, soms onzichtbaar. Blauwalg kan klachten veroorzaken bij zwemmers en ook bij dieren die het water drinken. Wees dus voorzichtig, zwem alleen op officiële zwemlocaties en let op honden die graag het water ingaan. 

Door de langdurige droogte van de afgelopen maanden was (en is) er nog steeds weinig water beschikbaar en stond het water langdurig stil. Hierdoor kan bij hoge temperaturen blauwalg zich ontwikkelen. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert. Als mensen water met blauwalg binnen krijgen, kan dat maag- en darmklachten veroorzaken. Ook huidirritatie, jeuk en rode vlekken komen voor. Mensen kunnen verder pijn in hun hoofd, oren en ogen krijgen en sloom worden. Andere klachten zijn duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp.

Zwem alleen op de officiële zwemwaterlocaties

Wij adviseren dan ook alleen te zwemmen op officiële zwemwaterlocaties. Die worden gecontroleerd op aanwezigheid van blauwalg.

Laat honden niet drinken uit open water

Ook adviseren we hondenbezitters om hun dieren de komende weken niet te laten drinken uit sloten, kanalen en rivieren.

Blauwalg is met doorspoelen niet verdwenen

Met het doorspoelen van kanalen en weteringen wordt het water waar het kan ververst. Het verdwijnen van de groene drijflaag is echter geen garantie dat de blauwalg verdwenen is of wegblijft. Deze situatie kan nog wel enige tijd voortduren, tot er door aanhoudende regen voldoende verversing van het water mogelijk is en de watertemperatuur daalt.

Meer informatie is te vinden op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.