Brief burgemeester Sjoerd Potters aan alle inwoners

Woensdag 26 augustus deed burgemeester Sjoerd Potters een beroep op alle inwoners om eendrachtig en volhardend het coronavirus te blijven bestrijden. Hij deed dat met een ingezonden brief naar de lokale media.

Photocredits: Hans Lebbe/HLP Images

 

Lieve mensen,

Sinds maart spannen wij ons met elkaar in om het coronavirus onder controle te krijgen. Dat is een lastige opgave voor u en onze instellingen, scholen en ondernemingen. Het virus zorgt voor veel verdriet in families. Ondernemers werden noodgedwongen creatief om nog iets van hun omzet te kunnen behouden. Ik denk ook aan de gevolgen voor zorginstellingen en scholen. We pasten ons gedrag aan om besmetting te voorkomen. Al bijna een half jaar slaan we ons erdoorheen. En we weten dat de strijd om corona onder controle te krijgen nog niet voorbij is.

Samen met de veiligheidsregio spant onze gemeente zich in om het terugdringen van corona in goede banen te leiden. Dat kunnen de overheden niet alleen, want de coronacrisis is naast een gezondheids- en economisch probleem ook een vraagstuk van individueel menselijk gedrag. We constateren in zijn algemeenheid een verslapping in het naleven van de basisregels: veelvuldig handen wassen, drukke plekken vermijden, zoveel mogelijk thuis werken en anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Regels, die nog meer een gewoonte moeten worden. Het kabinet heeft de maatregelen daarom begin augustus verscherpt. Het heeft de veiligheidsregio’s opgeroepen om steviger toe te zien op de naleving van de gedragsregels. Nu iedereen weer zo’n beetje terug is van vakantie, onze kinderen weer naar school gaan en we meer binnenshuis gaan vertoeven, is de naleving nog belangrijker. Wij moeten dat als een gezamenlijk verantwoordelijkheid beschouwen. Dus leeft u de maatregelen zo goed mogelijk na en laat u testen bij (milde) klachten. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0800 – 1202.

Er is mij veel aan gelegen, dat we kunnen blijven leren, ondernemen, ontmoeten, sporten en recreëren. In uitvoering van de noodverordening is het mijn verantwoordelijk erop toe te zien, dat ons maatschappelijk leven doorgaat. Dat betekent ook, dat wij toezien op de naleving van de verscherpte maatregelen, vooral daar waar mensen in de verleiding komen om deze bewust of onbewust niet te volgen. Zij brengen daarmee de gezondheid van anderen en de economie in gevaar. U helpt enorm  door de gedragsregels te blijven naleven en anderen daarbij te helpen. Daar hoort nadrukkelijk ook bij, dat we het advies van het kabinet opvolgen om in huiselijke kring geen feestjes of andere samenkomsten organiseren met meer dan 6 gasten en dat u daarbij zorgdraagt voor de onderlinge anderhalve meter afstand. Want gebleken is, dat corona zich ook gemakkelijk achter de voordeur verspreidt.

Laten we er eendrachtig voor zorgen dat wij onze eerder op corona herwonnen vrijheden niet weer verliezen. Laten wij er met elkaar alles aan doen om het maatschappelijk leven en de economie in onze dorpen draaiende te houden. Alleen samen houden we corona onder controle en voorkomen we een volledige stilstand van ons maatschappelijk leven.

Via deze pagina vindt u toegang tot alle informatie van de Veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht en het RIVM.

Tot slot wens ik u veel sterkte, volharding en creativiteit toe om deze periode te boven te komen. Maar bovenal: zorg goed voor uw geliefden en uzelf.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Potters
Burgemeester

Naar overzicht