Broedseizoen en bomen kappen

In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli mag u geen bomen kappen wanneer er vogels in broeden. De kap mag dan pas na 15 juli plaatsvinden of eerder wanneer het broedsel klaar is.

Voor de kap heeft u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente en u moet een deskundige de boom en de omgeving laten controleren op broedende vogels. Het bedrijf dat uw boom gaat kappen mag deze controle niet zelf uitvoeren.

Noodkap

Voor de beoordeling van een acute noodkap maakt u een afspraak met een toezichthouder van de gemeente via (030) 228 94 11. Deze beoordeelt ter plekke of er sprake is van een noodsituatie. Ook een noodkap is vergunningplichtig. Direct na de noodkap vraagt u alsnog een omgevingsvergunning aan. Bij een constatering van illegale kap riskeert u een procesverbaal en kan u een herplantplicht worden opgelegd.

Aanvragen

Met behulp van uw DigiD kunt u eenvoudig een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Informatie

Als op de gemeentelijke website zoekt op ‘boom kappen’ vindt u alle informatie die u nodig heeft inclusief welke bomen vergunningplichtig zijn. Kijk ook op www.vogelbescherming.nl en www.rvo.nl voor meer informatie over het kappen van bomen tijdens het broedseizoen.

Naar overzicht