Commissie Burger en Bestuur en commissie Openbare Ruimte vergaderen op respectievelijk 11 en 13 juni

Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u één van deze vergadering wilt bijwonen.
Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Mathildehal van Jagtlust.

Ter inzage legging

De agenda's Burger en Bestuur en Openbare Ruimte en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Informatie

Neem contact op met de griffie via e-mail of telefonisch .

Naar overzicht