Commissie Burger en Bestuur vergadert op 12 maart

Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze vergadering wilt bijwonen.

Voorafgaand aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Mathildehal van Jagtlust.

Ter inzage legging

De agenda's en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Informatie

Neem contact op met de griffie via e-mail of telefonisch 030 - 228 91 64.

Naar overzicht