Commissie- en raadsvergaderingen

De commissie- en raadsvergaderingen worden de komende tijd op alternatieve wijze gehouden. Bij de vergaderingen zullen geen insprekers en publiek aanwezig zijn.

Commissie Burger en Bestuur 14 april en commissie Openbare Ruimte 16 april

De commissievergaderingen vinden door middel van videobellen plaats. De eerste termijn verloopt schriftelijk en de tweede termijn gaat digitaal. In de digitale vergadering concludeert de commissievoorzitter na elk agendapunt of er wel of geen stemming nodig is. Dit betekent geen bespreekpunten in de raad; beraadslaging en politieke afweging vindt enkel in de commissie plaats. De besluitvorming wordt daarmee beperkt tot uitsluitend het tot stand brengen van raadsbesluiten zonder enige vorm van debat in de raadsvergadering.

Inbreng en meekijken

De raadsgriffie tracht de digitale vergadering uit de raadzaal live te streamen. Als dit niet lukt, zal het audio/video-bestand van de commissievergadering achteraf worden geĆ¼pload. Hoewel inspreken bij de commissievergadering niet mogelijk is, is een eventuele schriftelijke inbreng van harte welkom.

U kunt de commissie- en raadsleden een bericht sturen via gemeenteraad@debilt.nl uw bijdrage komt dan rechtstreeks terecht bij de woordvoerders op de betreffende onderwerpen. De agenda en bijbehorende stukken worden op de raadsinformatiewebsite geplaatst. De uitzendingen op dinsdag 14 april en donderdag 16 april beginnen om 20.00 uur en zijn (terug) te kijken via de website.

Naar overzicht