Commissie- en raadsvergaderingen

Commissie- en raadsvergaderingen vinden vanaf heden weer fysiek plaats. De coronamaatregelen worden hierbij strikt in acht genomen. Dit betekent dat er geen (overig) publiek aanwezig is. Inspreken bij de commissies is wel mogelijk.

Commissie Burger en Bestuur 8 september

Wilt u inspreken bij een agendapunt, dan dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie via raadsgriffie@debilt.nl

U heeft alleen met een bevestiging toegang tot de vergadering. U kunt zich die avond melden bij de bode. Het informeel contact komt deze avond te vervallen.

Commissie Openbare Ruimte 10 september

Wilt u inspreken bij een agendapunt, dan dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie via raadsgriffie@debilt.nl

U heeft alleen met een bevestiging toegang tot de vergadering. U kunt zich die avond melden bij de bode. Voorafgaande aan de vergadering vindt het informeel contact (inspreken voor niet-geagendeerde onderwerpen) plaats. Ook hier dient u zich voor aan te melden.

Meekijken en inbreng

De vergaderingen worden vanuit de raadszaal live gestreamd. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op https://debilt.raadsinformatie.nl

Bent u niet in de gelegenheid fysiek in te spreken, dan kunt u de raads- en commissieleden ook schriftelijk benaderen via gemeenteraad@debilt.nl

Uw bijdrage komt dan rechtstreeks terecht bij de woordvoerders op de betreffende onderwerpen.

Naar overzicht