Crisis- en herstelplan

Al lijkt het herstel nog ver weg, toch gloort er hoop aan de horizon. Zodra de meeste mensen gevaccineerd zijn, de besmettingscijfers dalen en de eerste versoepelingen werkelijkheid worden, komen er betere tijden en gaan we met elkaar hard werken aan het economisch en sociaal herstel binnen onze gemeente.

Begin april is er een speciale thema-avond voor de gemeenteraad georganiseerd waar het herstel na corona centraal stond. Op deze avond zijn diverse ideeën met elkaar gedeeld om de samenleving in De Bilt, zodra dat weer mogelijk is, een nieuwe impuls te geven. Deze ideeën worden nu verder uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid.

Wat is nu precies een crisis- en herstelplan?

In het crisis- en herstelplan kijken we binnen de gemeente De Bilt waar in de samenleving door de coronapandemie de grootste klappen zijn gevallen. Waar is de nood het hoogst? En wat kunnen we hier aan doen? Wie kan daarin wat betekenen? Het crisis- en herstelplan staat voor dat duwtje in de rug dat de samenleving nu zo hard nodig heeft. Dat kan een financiële impuls zijn maar ook acties om groepen in de kernen weer opnieuw met elkaar te verbinden. De rol van de gemeente richt zich vooral op stimuleren en ‘aanzwengelen’, er op vertrouwend dat er veel organiseer- en verbindingskracht in onze lokale samenleving aanwezig is. We hebben al veel goede ideeën en initiatieven gehoord.

In gesprek met elkaar

Als gemeente zijn we in gesprek met onder andere ondernemers, (sport)verenigingen en de cultuursector. Samen kijken we waar we als gemeente kunnen helpen zodat – als het weer kan – de samenleving weer vooruit kan. Op economisch gebied maar ook zeker in sociale zin. De beschikbare middelen zijn beperkt, maar door leggen van de juiste accenten kunnen we die impulsen juist dáár geven waardoor we met elkaar de samenleving weer in beweging krijgen. Iets waar we allemaal naar uitkijken.

In juni in de raad

Het crisis- en herstelplan wordt nu voorbereid en op 24 juni zal het plan in de gemeenteraad besproken worden en neemt de raad het besluit over de in te zetten crisis- en herstelmaatregelen.