De Bilt vraagt financiële bijdrage landelijke regeling Woningbouwimpuls

Het college van B & W heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen bij het Rijk voor een financiële bijdrage aan de woningbouwambities voor het gebied Centrumplan/Spoorzone. Het gaat om een bijdrage uit de Nationale Woningbouwimpuls. Een toekenning van de Woningbouwimpuls biedt meer mogelijkheden voor het versneld realiseren van (meer) betaalbare woningen voor de Biltse woningzoekende.

Ook de gemeente De Bilt kampt met een overspannen woningmarkt. De vraag naar woningen is hoog. Er is een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. De toekenning van de subsidie draagt er aan bij om (meer) betaalbare woningen in het sociale en middeldure segment te bouwen rond het OV knooppunt van het station Bilthoven. 
De aanvraag voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls gaat op 2 september naar het Rijk. De minister neemt uiterlijk 1 januari 2022 een besluit over een eventuele financiële bijdrage. De gemeenteraad is op de hoogte gesteld van de aanvraag.

Het vervolg: visie Centrumplan/Spoorzone Bilthoven

De gemeente De Bilt gaat daarnaast door met het voorbereiden van het maken van een integrale visie voor het gebied. In het gebied komen namelijk naast woningbouw ook werkfuncties, verkeersfuncties, OV, parkeren, groen en duurzaamheidsthema’s. Met de visie gaan we in 2022 het participatieproces in. Het participatieniveau is door de gemeenteraad op 18 februari 2021 vastgesteld op meedenken. Daarna gaat de visie door voor besluitvorming naar college en gemeenteraad.