De gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windstudie

De gemeente De Bilt gaat dinsdag 26 januari in gesprek met inwoners van Lage Vuursche over een onderzoek dat tot onrust onder bewoners heeft geleid. In de verkennende studie naar mogelijke locaties voor windmolens is onder andere het Maartensdijkse Bos Noord onderzocht.

In het gebied zijn onder voorwaarden wettelijk gezien mogelijkheden voor windmolens, maar er zijn ook belemmeringen. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens. 

Wethouder Anne Brommersma: “Het is begrijpelijk dat inwoners van Lage Vuursche veel vragen hebben en zich zorgen maken, maar de onrust die nu ontstaat is echt voorbarig. Mocht de raad uiteindelijk kiezen voor windmolens, dan liggen andere locaties meer voor de hand. Ook de mening van de inwoners en omwonenden is van belang bij het maken van afwegingen. Ik wil inwoners van Lage Vuursche uitnodigen voor de bijeenkomst dinsdag waar we vragen zullen beantwoorden om onduidelijkheden weg te nemen.”

Verkennend onderzoek

Vorig jaar is door bureau Bosch en Van Rijn onderzoek verricht naar de belemmeringen en kansen voor windenergie op basis van wet en regelgeving. In sommige gebieden zijn windmolens onder de huidige regels niet mogelijk. Er zijn ook gebieden waar het lastig is omdat er belemmeringen zijn die weggenomen of gecompenseerd moeten worden. Dit laatste is het geval voor locatie Maartensdijkse Bos Noord. De locatie ligt in het Natuur Netwerk Nederland en de CHS (historische buitenplaatszone). 

Participatie

In de gemeente De Bilt loopt momenteel een participatietraject om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te verkennen. In 2020 is al gesproken met inwoners en maatschappelijke organisaties tijdens een eerste participatieronde. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente een concept kansenkaart zonnevelden opgesteld die aangeeft welke gebieden meer en minder kansrijk zijn voor zonnevelden. Voor windenergie is een windkaart die de belemmeringen voor windmolens per gebied schetst. De kaarten worden nu voor reactie voorgelegd aan inwoners. 

Vervolgbijeenkomsten en digitale kansenkaart

Deze week zijn twee vervolgbijeenkomsten gepland met inwoners van de gemeente De Bilt (maandag 25 januari over zonne- en windenergie) en inwoners van Lage Vuursche (dinsdag 26 januari alleen over windenergie). Aanmelden voor deelname kan nog via duurzaamheid@debilt.nl

Na de bijeenkomsten kunnen inwoners van 31 januari t/m 7 februari online hun mening geven via een digitale kansenkaart met vragenlijst. Het college wil de definitieve kansenkaart voor zonnevelden in maart aan de gemeenteraad voorleggen. Voor windenergie is er nog geen concrete kansenkaart omdat er nader onderzoek nodig is.   

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina zon-en windenergie. Hier vindt u de verslagen van eerdere bijeenkomsten, verricht onderzoek en de kansenkaart en de planning voor het vervolg.  

Naar overzicht