Definitief ontwerp fietsroute Amersfoort - Utrecht

De provincie Utrecht en de gemeente De Bilt werken samen aan een plan voor het verbeteren van een doorgaande fietsroute tussen Amersfoort en Utrecht. Hiervoor is in juni 2020 een voorlopig ontwerp vastgesteld.

In het ontwerp is bepaald door welke straten de fietsroute loopt en welke maatregelen we op hoofdlijnen nemen.
Voor een deel van de route werkt de provincie Utrecht, met de mandaat van de gemeente De Bilt, dit uit tot een definitief ontwerp. Het doel van de nieuwe fietsroute is om meer ruimte te bieden aan de fietsers.

Online reageren

Graag willen we uw mening wat u langs de route van de verschillende maatregelen vindt. Van dinsdag 8 tot en met 21 juni kunt u online uw reactie geven. Lees meer over de maatregelen en het online reageren op de projectpagina.

Digitale informatiesessie

Er vindt op dinsdagavond 14 juni van 19.30 – 20.30 uur een digitale informatiesessie plaats, waarin het plan nader wordt toegelicht. U kunt zich aanmelden via de website van de provincie.

Naar overzicht