Digitale bewonersavond inclusieve gemeente

Het COC Midden-Nederland organiseert samen met gemeente De Bilt op 1 juni 2021 van 19.00 uur tot 20.45 uur een digitale bewonersavond. De gemeente vindt het belangrijk om een inclusieve gemeente te zijn, zodat iedereen meedoet in de gemeente.

Ook wil de gemeente acceptatie van en tolerantie voor LHBTI’ers bevorderen.  In 2018 is daartoe een actieplan opgesteld. De gemeente ondersteunt deze bewonersavond vanuit dat actieplan. Voor deelname aan deze bijeenkomst is aanmelding verplicht, aanmelden gaat via e-mail: info@cocmiddennederland.nl
Op de digitale bewonersavond wordt de voortgang van het LHBTI actieplan besproken. En worden nieuwe initiatieven bedacht door de deelnemers.

Het actieplan is de uitwerking van de motie van de gemeenteraad uit 2018 en bevat de volgende speerpunten: de gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om diversiteit en inclusie, de gemeente stimuleert ontmoeting en bevordert acceptatie met als specifiek aandachtspunt sport, zodat iedereen zich thuis kan voelen bij een sportclub of vereniging. Ook veiligheid is een speerpunt in het actieplan en zichtbaarheid van diversiteit in zowel uitingen als activiteiten van de gemeente.

Om weer een stap verder te komen is nieuwe input van inwoners meer dan welkom. De gemeente en het COC Midden-Nederland roepen dan ook alle inwoners uit De Bilt op om samen initiatieven aan te dragen om de weg naar een Inclusieve en Diverse gemeente mogelijk te maken.

Het programma van de online bijeenkomst is als volgt:
19:00 uur interactieve opening
19:10 uur toelichting wethouder Anne Brommersma
19:20 uur toelichting COC Midden-Nederland
19:30 Welke thema’s vinden we belangrijk?
19:45 Gastspreker 1, Art1. MN, Alexander Hootsmans
20:00 Gastspreker 2, John Blankenstein Foundation, Thijs Smink
20:15 Open gesprek over initiatieven die reeds gestart zijn
20:30 Samenvatting en aanbevelingen
20:45 Afsluiting

Naar overzicht