Doorgang Prof. Dr. T. M.C. Asserweg voor fietsverkeer opengesteld

De doorgang van de Prof. Dr. T. M.C. Asserweg is voor fietsverkeer opengesteld. Voor autoverkeer is de weg open voor √©√©nrichtingsverkeer (dorp uit). 

Bij de Asserweg is gebruikgemaakt van een zogenaamde 'shared space' (gedeeld ruimtegebruik). Dit is een in Nederland inmiddels beproefd concept. Alle richtinggevende kenmerken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zijn zoveel mogelijk afwezig. 

Door het weghalen van aanwijzingen wordt het straatbeeld onoverzichtelijker en neemt hierdoor de subjectieve veiligheid af. De weggebruiker wordt alerter en zal voorzichtiger rijgedrag vertonen. Hierdoor neemt de objectieve veiligheid juist toe. 

Meer informatie vindt u op de projectpagina Betere doorstroming verkeer in De Bilt.