Eerste raadsvergadering na zomerreces

De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 september vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

De agenda van deze vergadering wordt op vrijdag 16 september in het raadsinformatiesysteem van De Bilt geplaatst: debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u ook alle raads- en commissievergaderingen live volgen. Elke raadsvergadering wordt voorbereid door de raadscommissies. In de commissies gaan raads- en commissieleden in discussie over voorstellen voordat de gemeenteraad daar een besluit over neemt.

Op dinsdag 13 september vindt in de Mathildezaal de commissie Burger en Bestuur plaats en op donderdag 15 september de commissie Openbare Ruimte. Beide vergaderingen starten om 20.00 uur. De agenda’s van de vergaderingen worden op woensdag 31 augustus op debilt.raadsinformatie.nl geplaatst.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat in een van de commissies wordt behandeld? Dat kan! Wij ontvangen u graag in de commissievergadering. Meldt u zich aan via raadsgriffie@debilt.nl of bel met 030 - 228 91 64
Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u zich dan aan voor het ‘Informeel contact’, voorafgaand aan één van de commissievergaderingen.

Meer informatie over hoe u kunt meedenken en meedoen met de gemeenteraad vindt u op de pagina Denk en doe mee. Of neem contact op met de raadsgriffie: raadsgriffie@debilt.nl of via 030 - 228 91 64.