Einde onttrekkingsverbod oppervlaktewater Utrechtse Heuvelrug

Sinds 1 december is het weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken uit sloten en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Na vijf maanden is de situatie zodanig verbeterd, dat een verbod op het onttrekken niet meer nodig is.

Het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater was op 1 juli 2020 ingesteld. Het extreem droge voorjaar en de droge, hete zomer, zorgden op de Heuvelrug voor erg lage (grond)waterstanden en droogvallende sloten. Doel van het verbod was dan ook om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden, het verder droogvallen van sloten en de daarmee gepaard gaande problemen met de waterkwaliteit te voorkomen. De flanken van de Heuvelrug zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Lees het volledige bericht op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Naar overzicht