Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Eind 2021 heeft het kabinet een eenmalige energietoeslag van € 200,- per huishouden aangekondigd voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Op deze manier wil het kabinet de gevolgen van stijgende energielasten verzachten. De Regionale Sociale Dienst (RSD) gaat de regeling uitvoeren namens de gemeente. 

Bijstandsgerechtigden ontvangen de toeslag automatisch

De RSD start komende week met het uitkeren van een energietoeslag van € 200,- aan alle bijstandsgerechtigde huishoudens die op 1-1-2022 (of hierna) een uitkering ontvingen. Ook inwoners die een IOAW-uitkering ontvangen, krijgen de tegemoetkoming in de energiekosten uitgekeerd. De RSD stort het bedrag maandag 21 maart automatisch op uw rekening. U hoeft niets te doen.  

Op 11 maart 2022 heeft het kabinet besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen naar € 800,- euro voor huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau. Zodra meer informatie bekend is over de uitkering van deze eenmalige energietoeslag leest u dat op de website van de RSD.

Overige minima

Wij verwachten dat meer inwoners recht hebben op de energietoeslag. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de RSD. De rijksoverheid heeft nog niet vastgesteld wie verder in aanmerking komt voor de energietoeslag. Zodra deze informatie bekend is, leest u dat op de website van de RSD

Financiële hulp

Komt u nu al in problemen door een hoge energierekening? Neem dan contact op met de RSD voor ondersteuning en advies via telefoonnummer 030 – 692 95 00 of per e-mail naar schuldhulp@rsdkrh.nl. Wij staan iedere werkdag tussen 8.00 – 17.00 uur voor u klaar.