Expositie “Ik heb het gevoel dat ik vast zit” toont verhalen inwoners in kwetsbare positie in gemeente

Wethouder Krischan Hagedoorn opent op 9 maart de expositie “Ik heb het gevoel dat ik vast zit” in de traverse van het gemeentehuis. De expositie werpt een licht op inwoners van gemeente De Bilt in een kwetsbare positie. 

Onderzoeksbureau K2 onderzocht de situatie van mensen in gemeente De Bilt, gericht op lokale problematiek, obstakels en knelpunten. Het onderzoek is één van de uitkomsten van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Vanuit de POK is geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning aan kwetsbare inwoners; K2 heeft onderzocht waar de gaten en knelpunten in onze gemeente zitten. 

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen van mensen in een kwetsbare positie worden in het rapport opgetekend en vinden vanaf 9 maart ook hun weg naar de traverse van het gemeentehuis. Na de opening door de wethouder is de expositie tot 31 maart hier te zien. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. 

Wethouder Hagedoorn: “Het is ontzettend belangrijk dat deze verhalen verteld worden. Er zijn, ook in onze gemeente, teveel mensen die tussen wal en schip zijn gevallen of dreigen te vallen. Dit rapport geeft ons inzicht in waar het beter kan, maar het geeft ook een menselijk gezicht aan het leed dat vaak zo verborgen blijft. Ik wil iedereen uitnodigen te komen kijken en stil te staan bij de worsteling van onze mede-inwoners.”