Extra informatiebijeenkomst Voorontwerp-Omgevingsvisie

Tijdens de 3e Maand van de Leefomgeving presenteert de gemeente het Voorontwerp-Omgevingsvisie aan inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeenteraad. Vanwege grote belangstelling organiseert de gemeente op 6 april 2023 een extra informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk Maartensdijk. 

Stap voor stap werken wij samen met inwoners, organisaties, provincie, waterschappen en buurgemeenten toe naar een breed gedragen toekomstvisie voor onze gemeente. Bij het inrichten van de leefomgeving is het belangrijk een goede balans te vinden tussen verschillende opgaven op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid en verkeer, maar ook recreatie, erfgoed, groen, landschap en gezondheid. Al deze onderwerpen komen aan de orde in de Omgevingsvisie De Bilt 2040. 

Grote belangstelling

De ‘Voorontwerp-Omgevingsvisie’ (het eerste concept van de Omgevingsvisie) is tot stand gekomen met inbreng van inwoners, na twee participatierondes. Ook in de 3e Maand van de Leefomgeving is de belangstelling groot. Naar inschatting bezochten zo’n 150 mensen één van twee informatiebijeenkomsten in de kernen. Om bezoekers voldoende gelegenheid te bieden voor het geven van een reactie organiseert de gemeente een extra inloopavond (voor inwoners van alle kernen). Deze bijeenkomst vindt plaats op: 

Datum

 6 april 2023.

Tijd

U kunt binnenlopen tussen 19.30 uur – 22.00 uur. 

Locatie

Ontmoetingskerk Maartensdijk, Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk

Voor ondernemers

Ondernemers kunnen bovendien terecht bij het ondernemerscafé:

Datum

3 april 2023.

Tijd

Van 17.30 uur tot 20.00 uur.  

Locatie

Eetcafé van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. 

Aanmelden

Meldt u zich hiervoor uiterlijk 27 maart 2023 aan door een mail te sturen naar bedrijvenloket@debilt.nl.

Toelichting en gelegenheid om vragen te stellen

Tijdens de inloopbijeenkomst krijgen bezoekers gelegenheid om vragen te stellen over hoe de inbreng uit vorige participatierondes is verwerkt tot een samenhangende visie op de toekomst van onze leefomgeving. Drie kernwaarden staan in dit toekomstbeeld centraal:

  • We kunnen allemaal meedoen
  • We wonen hier fijn
  • We kunnen hier prettig werken en winkelen

Het Voorontwerp-Omgevingsvisie is te vinden op www.doemeedebilt.nl. De belangrijkste informatie is samengevat in Hoofdstuk 5. 

Meer informatie

U leest alles over de ontwikkelingen rond de Omgevingsvisie op www.doemeedebilt.nl. Ook het participatieverslag van de vorige participatierondes is terug te vinden op deze website.