Geen financiële bijdrage landelijke regeling Woningbouwimpuls

Het college van B & W is teleurgesteld dat het Rijk besloten heeft voor het gebied Spoorzone Bilthoven geen financiële bijdrage uit de Woningbouwimpuls toe te kennen.  De gemeente krijgt nog te horen waarom er geen bijdrage is toegekend. 

De regeling is bedoeld om een impuls te geven aan het versneld realiseren van betaalbare woningen in een goede leefomgeving. Ook de gemeente De Bilt heeft een groot tekort aan betaalbare woningen. Dat de gemeente geen bijdrage ontvangt is daarom slecht nieuws voor de Biltse woningzoekende. 

Woningbouwimpuls ook in 2022 

Vooralsnog zal de ontwikkeling van de Spoorzone doorgang moeten vinden zonder bijdrage van het Rijk. In het regeerakkoord staat wel dat gemeenten in 2022 opnieuw een bijdrage kunnen aanvragen. Het regeerakkoord biedt meer nieuwe kansen, ook op het gebied van de financiering van bereikbaarheid en betaalbare woningen. Dit biedt perspectief.

Visie Centrumplan/Spoorzone Bilthoven

Gemeente De Bilt houdt vast aan het plan om het stationsgebied te ontwikkelen vanuit een integrale visie, die tot stand moet komen in samenwerking met de inwoners. Dit proces gaat starten direct na de verkiezingen. Daarna gaat de visie door voor besluitvorming naar college en gemeenteraad.