Geheimhouding persoonsgegevens

Met geheimhouding (ook wel verstrekkingsbeperking genoemd) vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven aan bepaalde organisaties. U kunt dit aanvragen voor uzelf of voor uw minderjarige kinderen en u kunt dit eenvoudig ook zelf weer opzeggen.

Uw gegevens worden, ook zonder geheimhouding, nooit verstrekt aan commerciële instellingen en particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie) zonder uw schriftelijke toestemming.

Heeft u de gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • niet-commerciële bedrijven of instellingen en verenigingen. Denk aan sport- en muziekverenigingen en goede doelen zoals het Rode Kruis.
  • advocaten, behalve als zij de gegevens nodig hebben voor een procedure bij de rechtbank. Dit gaat altijd in overleg met u.

Voor overheidsinstanties zijn uw gegevens niet geheim. Zij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Voorbeelden van deze instanties zijn:

  • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
  • de Sociale Verzekeringsbank
  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders

Geheimhouding aanvragen of stopzetten

U kunt dit regelen met uw DigiD. Ga daarvoor naar de pagina Geheimhouding persoonsgegevens. Als u al eerder geheimhouding heeft aangevraagd hoeft u niets te doen, dit blijft staan tot u zelf aangeeft deze niet meer te willen.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer 030 - 228 94 11 of stuur een mail naar burgerzaken@debilt.nl