Gemeente start experiment met basisbaan

De gemeente De Bilt gaat starten met een pilot ‘BasisMaatWerk'. Dit is een lokale versie van de basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt.

Via de pilot ‘BasisMaatWerk’ kunnen tien deelnemers gedurende een jaar vrijwillig en met behoud van uitkering werkervaring opdoen door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten.

De deelnemers aan deze pilot worden intensief begeleid en getraind op maat. Dit gebeurt in samen werking met het lokale en regionale sociale- en maatschappelijke netwerk: MENS De Bilt/Kansrijk Vrijwilligerswerk, Samen voor De Bilt en de Biga Groep.