Gemeentekantoor klaar voor ontvangst Oekraïense vluchtelingen

De eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf 15 april terecht in de opvanglocatie in het gemeentekantoor. De afgelopen weken is hard gewerkt om de locatie in te richten, maar nu zijn dan toch echt alle slaapkamers, de ontmoetingsruimten en andere gezamenlijke voorzieningen klaar voor gebruik. Op de bovenste verdieping van het gemeentekantoor worden zestig vluchtelingen opgevangen.

De gasten van de gemeente kunnen rekenen op alle benodigde ondersteuning om in deze zware periode tot rust te komen. De eerste weken wordt er voor hen gekookt en linnen hoeven zij niet te wassen. Voor kinderen is speelgoed geregeld en worden er als afleiding sportactiviteiten georganiseerd. Op locatie is iedere dag een aanspreekpunt aanwezig en artsen of hulpverleners komen zo nodig op huisbezoek. Ook krijgen de vluchtelingen informatie in hun eigen taal over bijvoorbeeld Corona, mentale ondersteuning en een informatieboekje over de gemeente.

Zo min mogelijk verhuizingen

De zestig Oekraïense vluchtelingen die in het gemeentekantoor worden opgevangen, stromen door vanuit noodopvang, hotels of particuliere gastadressen. Het gemeentekantoor is een overbruggingslocatie, bedoeld voor opvang gedurende maximaal een aantal maanden. Opvang voor een langere periode is nog niet beschikbaar.
Burgemeester Potters “Ik blij dat wij deze mensen kunnen helpen. Tegelijkertijd hebben wij nog een stevige uitdaging voor ons. In de gemeente verblijven nu al twee keer zo veel Oekraïense vluchtelingen dan er plekken zijn in het gemeentekantoor. Van enkele gastgezinnen hebben wij al het verzoek gekregen om de door hen opgevangen vluchtelingen over te nemen. Het is zeer begrijpelijk dat inwoners niet langdurig opvang kunnen aanbieden. De gemeente wil voorkomen dat deze vluchtelingen straks van de ene kortdurende opvanglocatie naar de volgende moeten verhuizen. Inwoners verzoeken wij daarom contact op te nemen voordat zij vluchtelingen in huis nemen.”

Hulp uit de samenleving

Organisaties en inwoners helpen mee om onze Oekraïense gasten een warm welkom te bieden: zij organiseren uiteenlopende activiteiten, van gezamenlijk eten (www.eetmee.nl) tot ontmoetingen op scholen. Momenteel wordt gewerkt aan een weggeefwinkel waar vluchtelingen terecht kunnen voor gedoneerde kleding, samen met kringloopwinkel Het Groene Hart. Inwoners die graag een bijdrage willen leveren als vrijwilliger, kunnen zich aanmelden bij MENS De Bilt, contactgegevens vindt u op de pagina 'Hoe u kunt helpen' op onze website debilt.nl/Oekraine.