Gemeentelijk subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn opengesteld

Eind juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Crisis- en herstelplan corona. 
Een belangrijk onderdeel van dit plan zijn een drietal subsidieregelingen voor  corona-ondersteuning van het maatschappelijk veld, het werven van nieuwe leden en cursisten en ondersteuning van culturele ondernemers.

In totaal is € 285.000 aan subsidies beschikbaar. Aanvragen kunnen via het subsidieloket worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De sluitingstermijn voor aanvragen is 1 februari 2022.

Met deze regelingen beogen we organisaties sterker uit de crisis te laten komen en de lokale veerkracht te versterken.

Corona-ondersteuning maatschappelijk veld

Deze regeling is speciaal voor non-profit organisaties zoals verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn. 
De subsidieregeling bestaat uit een tweetal onderdelen:

  • een compensatiesubsidie, afhankelijk van de geleden schade, te bieden voor de nadelige financiële gevolgen van de coronacrisis; 
  • een initiatiefsubsidie. Het gaat hier om een financiële bijdrage voor extra of vernieuwende initiatieven van de aanvrager.

Voor beide subsidies kan eenmalig maximaal € 15.000 worden aangevraagd.

Subsidie voor werving nieuwe leden en cursisten

Er is ook een subsidiemogelijkheid voor werving van nieuwe leden en cursisten. Deze regeling maakt het sportverenigingen, amateurkunstverenigingen, culturele instellingen en overige aanbieders van sport- en cultuurlessen mogelijk om na een periode van ledenverlies, nieuwe leden en cursisten te werven. Dit door het geven van maximaal € 75 korting per nieuw lid of nieuwe cursist, tot een maximum van 20 gesubsidieerde plekken per vereniging of instelling. 

Coronaondersteuning culturele ondernemers 

Culturele ondernemers (zzp'ers en mkb'ers) zoals beeldende kunstenaars, docenten, dirigenten, muzikanten, podiumkunstenaars, coaches etc. kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwende en extra activiteiten die bijdragen aan de programmering van cultuuraanbod en/of gericht zijn op kwetsbare groepen. Per culturele ondernemer kan eenmalig een subsidie van maximaal € 2.500 worden aangevraagd.

“Sterker uit de crisis komen!”

Wethouder Dolf Smolenaers (financiën) is verheugd dat de gemeente De Bilt deze subsidieregelingen als onderdeel van het Crisis- en herstelplan nu vrijgeeft. "Met deze laagdrempelige regelingen geven we meer dan 200 maatschappelijke organisaties en culturele ondernemers de kans om sterker uit de crisis te komen. Niet alleen door compensatie te bieden voor de financiële gevolgen van corona maar vooral door een impuls te geven aan herstel en vernieuwing.” Aldus wethouder Smolenaers.  

Aanvragen van subsidies

De aanvragen kunnen via de pagina Subsidieregelingen voor herstel sport, kunst, cultuur en welzijn worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De sluitingstermijn voor aanvragen is 1 februari 2022.

Voor vragen kan men contact opnemen met adviseur subsidiebeleid Gilbert de Boeck via e-mailadres subsidies@debilt.nl of telefonisch via 030 - 228 95 65