Gemeenteraad besluit tot hertelling stemmen

De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdagavond besloten dat de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week moeten worden herteld. Een verzoek hiertoe werd ingediend door de VVD vanwege het geringe verschil in stemmen en de verdeling van de restzetels.  

Het verzoek tot hertelling werd maandag door het centraal stembureau niet noodzakelijk geacht. Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen in de proces verbalen die een hertelling noodzakelijk maakten. De VVD-fractie heeft in de raadsvergadering donderdagavond het verzoek voor hertelling van de stemmen aan de gemeenteraad gedaan. Een meerderheid van de raadsleden ging daarmee akkoord.

De stemmen zullen vrijdag 25 maart worden herteld door vrijwilligers. De uitslag daarvan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.