Gezocht: ouders die mee denken over jeugdhulp met verblijf

Heeft u kinderen die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen? Heeft u (pleeg-)kinderen die in een gesloten of open instelling van Intermetzo/Pluryn, ’s Heerenloo of Youké verblijven of verbleven? Heeft u ideeën over hoe deze hulp voor kinderen en gezinnen eruit zou moeten zien? Wilt u meedenken over deze jeugdhulp in 16 gemeenten van de provincie Utrecht? Kom dan naar het gesprek dat wij organiseren tussen u als ouders, de gemeente en deze jeugdhulpaanbieders.

In gesprek

Graag gaan wij met u in gesprek! We willen leren van uw ervaringen. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze avond ons en de aanbieders te vertellen wat u belangrijk vindt en te reageren op onze vragen en ideeën. Uw inbreng als ouder is voor ons en de jeugdhulpaanbieders zeer waardevol.

  • Datum: donderdag 6 juni 2019
  • Tijd: 20.00 - 21.00 uur: gesprek met ouders en gemeente
    Tijd: 21.00 - 22.00 uur: gesprek ouders en gemeente voortgezet met de jeugdhulpaanbieders Nely Sieffers (ervaringsadviseur  Jeugd en Gezin) is bij dit gesprek aanwezig
  • Locatie: Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1, Utrecht)

Aanbesteding Specialistische Jeugdhulp met verblijf

Het gesprek dat wij met u willen voeren is onderdeel van de aanbesteding van de jeugdhulp met verblijf. Onze ambitie ‘elk kind groeit zoveel mogelijk thuis op’ staat in alle gesprekken centraal.

Vanaf mei 2019 werken we met de jeugdhulpaanbieders een plan uit hoe deze specialistische jeugdhulp met verblijf er de komende jaren uit moet gaan zien. Daarbij betrekken we ook jongeren, ouders, onderwijs, lokale teams en Samen Veilig Midden-Nederland. Voor 1 oktober maken de gemeenten een definitieve keuze welke jeugdhulpaanbieders vanaf 2020 deze vormen van jeugdhulp gaan bieden.

Meld u aan!

Bent u als ouder enthousiast geworden om deel te nemen aan dit gesprek? Meld u voor 4 juni 2019 aan via een mail aan . Ook voor meer informatie over dit gesprek kunt u bij ons terecht op dit mailadres.

Naar overzicht