Groenrenovatie Leyenseweg in Bilthoven

De groenstrook bij een deel van de Leyenseweg in Bilthoven wordt binnenkort aangepast. Het gaat om het deel van de Leyenseweg bij de tunnel, tussen de rotonde bij het voormalige politiebureau en de rotonde bij de Plus in de Leyen. De inrichting van deze strook is ongeveer 3 jaar geleden door middel van bewonersparticipatie ontworpen.

Biodiversiteit vergroten

De gemeente De Bilt past de groenstrook aan omdat het onderhoud van de huidige inrichting zeer arbeidsintensief is. Dit komt door de cotoneasters in het groenvak. Tussen deze beplanting is het niet uitvoerbaar gebleken om het onkruid weg te houden. Dit is zeer intensief plukwerk. Schoffelen lukt niet vanwege de uitlopers over de grond. Met de huidige middelen kan het daarom niet schoon gehouden worden. Daarnaast is het aanpassen van de groenstrook een mooie kans om de biodiversiteit te vergroten in het gebied. 

Aanpassingen groen

We gaan de cotoneasters vervangen door een bloemenmengsel met één- en meerjarige bloemen. Deze bevat onder andere zaden van de margriet, gele ganzenbloem, korenbloem en madelief. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. De bloemen trekken bepaalde insecten, zoals vlinders en bijen aan.

Ecologisch beheer

Het gras in de groenstrook wordt in de toekomst ecologisch beheerd. Dat betekent dat er minder frequent wordt gemaaid om kruidenrijk gras te stimuleren. Dit is waarschijnlijk twee keer per jaar, maar ook afhankelijk van hoe de groenstrook zich ontwikkeld. De eerste meter langs de weg en het voetpad wordt wel frequent gemaaid. Dat geeft een verzorgde uitstraling en zo is er voldoende variatie in het groen. Het is namelijk belangrijk om voor verschillende dieren en insecten zo goed mogelijke omstandigheden te creëren.   

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden eind april uitgevoerd. Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Esther Verheijen, adviseur Inrichting Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt via 030 - 228 94 99 of e.verheijen@debilt.nl

Naar overzicht