Handtekeningen verzamelen: Provincie en regio U10 werken samen aan beter regionaal fietsnetwerk

De provincie Utrecht en de regio U10 maken een ‘pedaal’slag in het verbeteren van regionale fietsroutes. De U10-gemeenten - waaronder De Bilt - en De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater hebben tot en met 2023 ruim 50 fietsprojecten op de agenda staan om het regionaal fietsnetwerk te verbeteren, variërend van de aanleg van fietsstraten tot het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. De provincie Utrecht wil de gemeenten daarbij financieel en praktisch ondersteunen. Vandaag fietst de fietskoerier de provincie en gemeenten af om de handtekeningen te verzamelen. 

De komende jaren investeert de provincie 47 miljoen euro in bijdragen aan gemeenten voor regionale fietsroutes en snelfietsroutes. Een flink deel daarvan is voor verbeteringen in U10-gemeenten. In een intentieovereenkomst geven de gemeenten aan met welke projecten zij graag aan de slag willen en de provincie op haar beurt hoe zij de gemeenten daarbij wil ondersteunen. Dit geeft beide partijen duidelijkheid welke projecten opgepakt kunnen worden. Hiervoor is inmiddels een prioriteitenlijst gemaakt. ‘Samen hebben we forse fietsambities en het geld om te investeren. Dat is fijn, juist in deze tijd. Voor het eerst zijn er zelfs meer plannen dan we nu aan kunnen. Dat toont het enthousiasme bij gemeenten en helpt om serieuze stappen te zetten,’ aldus gedeputeerde mobiliteit Arne Schaddelee.
Wethouder Peter Bekker (IJsselstein), voorzitter van het onderwerp fiets bij de U10-regio: ’Fietsen is gezond en bevordert de mobiliteit. Wij willen graag dat mensen vaker voor de fiets kiezen. Wij moeten dan zorgen dat de keuze voor de fiets aantrekkelijk is. En een fietsroute stopt niet bij de gemeentegrens. Hoe kort of hoe lang een fietstocht ook is, wij kunnen de fietsers met een regionaal fietsnetwerk faciliteren en stimuleren’.

Veel fietsprojecten in De Bilt

In De Bilt wordt de komende jaren gewerkt aan verschillende fietsroutes die onderdeel uitmaken van het regionale netwerk én lokaal van belang zijn. Het betreft projecten zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Het komende jaar is er bijvoorbeeld aandacht voor de fietssituatie aan de Gezichtslaan en Soestdijkseweg Noord. Wethouder Landwehr: ‘Biltse fietsers profiteren direct van de samenwerking in de regio. Door de financiële bijdrage van de provincie kunnen we nu een paar fietsknelpunten aanpakken waar bewoners iedere dag langskomen. En dat fietst uiteindelijk een stuk plezieriger.’ Informatie over alle fietsprojecten in de gemeente, waaronder ook de snelfietsroute tussen Amersfoort-Utrecht is te vinden op de gemeentelijke webpagina Projecten.

U10

In de netwerkorganisatie U10 dragen twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor het behoud en verdere versterking van de kwaliteiten van de regio. Dit zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Aan het programma Fiets doen ook de gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater mee. Meer informatie over de ontwikkeling van het regionale fietsnetwerk is te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/fiets