Het definitieve advies over wonen van inwoners is klaar

De afgelopen maanden is er door inwoners hard gewerkt om tot een advies over wonen te komen. In het traject Samen werken aan wonen zijn de ruim 50 ingekomen adviezen en 1400 reacties door een redactieteam van inwoners gebundeld. Nu ligt er een definitief advies van inwoners aan de gemeenteraad.

Het advies gaat niet alleen over mogelijke bouwlocaties, vormen van wonen en het soort woningen. Het geeft daarnaast een goed beeld hoe inwoners denken over het belang van wonen in een groene omgeving. De inwoners geven aan dat er behoefte is om verdere uitwerking te doen langs de karakteristiek, het DNA of de identiteit van een dorp of kern. Met een constructieve houding, is het afgelopen jaar door inwoners veel werk verzet. Het advies en de hoge opkomst tijdens bijeenkomsten laat zien dat inwoners graag meedenken en meewerken. Het advies kan daardoor dienen als bouwsteen voor het ontwikkelen van een woonvisie en omgevingsvisie. 

Vervolgstappen

Nu het advies van inwoners  (pdf, 683 KB) naar de raad is verzonden, zal het behandeld worden tijdens een raadsvergadering. De inhoud van het advies van inwoners staat vast. De wethouder zal tijdens de behandeling alleen het participatieproces toelichten. De raad heeft de mogelijkheid om het advies mee te nemen als bouwsteen bij de volgende stappen in de woningopgave. Daarnaast kunnen raadsleden een motie of amendement toevoegen. 

Inwoners kunnen op 8 juni tijdens het inspraakmoment nog iets aan de raad meegeven over het advies. Op 10 juni  volgt de behandeling van het stuk en op 17 juni is de besluitvorming. 

Het traject om meer woningen te realiseren, om te voldoen aan de woonbehoefte in de gemeente, staat niet op zichzelf. Naast dit traject zijn ook het ontwikkelen van een woonvisie en omgevingsvisie actueel. Het advies van de inwoners is hier een belangrijke basis voor. Binnen het proces van de omgevingsvisie is ook ruimte om de uitwerking per gebied verder op te pakken. Daarnaast wordt er dit jaar ook een verkenning gedaan naar de concreet genoemde potentiĆ«le woningbouwlocaties in het advies. 

Op de hoogte blijven

Wilt u inspreken? U kunt zich aanmelden viaraadsgriffie@debilt.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het besluit? Via de website van de raad kunt u de stukken en de planning inzien. De formele besluitvormingsdocumenten van de gemeenteraad vindt u daar ook.