Het Grote Mantelzorg Gesprek De Bilt: De toekomst begint nu!

Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert in samenwerking met gemeente De Bilt het Grote Mantelzorggesprek op 17 juni 2022. Met ondernemers, raadsleden, werkgevers, organisaties, zorgprofessionals en mantelzorgers bespreken zij de vraag: Hoe zorgen we met elkaar voor de ruim 12.000 mantelzorgers in De Bilt, nu en straks?

Mantelzorg raakt ons allemaal

Intensief zorgen voor een naaste is voor duizenden inwoners van De Bilt een dagelijkse zaak. Een zieke partner, ouders die geheugenproblemen krijgen, een gehandicapt kind of hulpbehoevende familieleden: het kan iedereen overkomen. En wie zorgt er dan voor de mantelzorger?

Steeds meer mensen krijgen er mantelzorgtaken bij. Door vergrijzing, langer thuis blijven wonen en veranderingen in de zorg neemt de druk op mantelzorgers toe. Met alle gevolgen van dien.
Samen komen zij nu in actie zodat we in De Bilt klaar zijn voor de toekomst waarin (bijna) iedereen mantelzorg geeft of krijgt.  

Het doel

Het doel is om diverse groepen uit gemeente De Bilt samen te brengen om het gesprek aan te gaan over de toekomst van de ruim 12.000 mantelzorgers in gemeente De Bilt.
Het gaat dan om ondernemers, raadsleden en ambtenaren, werkgevers, organisaties die met mantelzorgers in contact komen, zorgprofessionals en mantelzorgers.
Met dit gesprek wil de gemeente en Steunpunt Mantelzorg samenkomen tot aanbevelingen voor toekomstbestendig mantelzorgbeleid in de gemeente en concrete handvatten voor de verschillende groepen deelnemers.

Het Grote Mantelzorggesprek: 

  • Keynote-speaker van MantelzorgNL 
  • Inspirerende dagvoorzitter van Werk&Mantelzorg 
  • Concrete oplossingen voor grote uitdagingen

Vrijdag 17 juni van 9.30 tot 13.00 uur in De Biltsche Hoek.

Meedoen

Wilt u hierbij aanwezig zijn en meedenken over de toekomst van mantelzorg in gemeente De Bilt?

Meld u zich dan aan via: mantelzorg@mensdebilt.nl