Het Utrecht Science Park van de toekomst

De gemeente Utrecht heeft de concept Omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park 2040 vrijgegeven voor inspraak. Samen met de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park (USP) én met inbreng van vele gebruikers, bewoners en omwonenden heeft de gemeente dit concept gemaakt.

Van 15 juni tot en met 26 juli kan iedereen op de concept Omgevingsvisie visie en de hierbij horende plan-MER reageren. De visie met bijlagen en een digitaal reactieformulier is te vinden via www.utrecht.nl/usp
 
Onderwijs, zorg, onderzoek en innovatie staan in het USP centraal. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen. Daarom maken we ruimte voor de groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken. Het gebied is levendig, groen, duurzaam en goed bereikbaar. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het USP bereikbaar blijft voor iedereen. Parkeren gebeurt hoofdzakelijk aan de rand van het gebied waardoor een groot deel van het USP straks autoluw is. Om invulling te geven aan de klimaatambities wordt er ruimte gezocht voor de opwekking van duurzame energie in de vorm van een of twee windmolens en zonnevelden. 
 
Op dinsdag 6 juli van 19.30 tot 20.30 is er een (online) informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via USPomgevingsvisie@utrecht.nl.