Hoorzitting gemeenteraad woningbouwlocaties

De gemeenteraad houdt donderdag 10 oktober aanstaande een hoorzitting over aan te wijzen nieuwe woningbouwlocaties.

De gemeenteraad zal eind van dit jaar verschillende nieuwe woningbouwlocaties aanwijzen, verdeeld over de gemeente. Het gaat om een ambitieuze opgave van 845 woningen, waarvan 450 bedoeld voor sociale huur. De ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente is een onderwerp dat veel inwoners en andere belanghebbenden zal bezighouden. Dit is logisch omdat het gaat om ingrepen in de directe leefomgeving, en omdat er grote belangen mee zijn gemoeid, nu en in de toekomst.

Vrijdag 4 oktober maakt de gemeenteraad op debilt.raadsinformatie.nl bekend om welke nieuwe woningbouwlocaties het gaat. Na de hoorzitting op 10 oktober, bespreekt de raad de voorgestelde locaties op 17 oktober in de raadscommissie Openbare Ruimte. Daaropvolgend neemt de raad een besluit op 31 oktober 2019.

Voor het zover is, wil de gemeenteraad van inwoners horen hoe zij over de aan te wijzen woningbouwlocaties denken. Daarvoor is de hoorzitting van donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis bedoeld.

Aanmelden

Inwoners en anderen die het woord willen voeren, kunnen zich tot en met woensdag 9 oktober 2019 aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad via of  telefonisch 030 - 228 91 64.

Naar overzicht