Informatieavond omwonenden over polio en het Antonie van Leeuwenhoekterrein

Afgelopen jaren hebben er een aantal incidenten met het poliovirus plaatsgevonden op het Antonie van Leeuwenhoekterrein in De Bilt. Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners weten wat er speelt en dat hun vragen beantwoord worden. Daarom faciliteert de gemeente De Bilt een digitale informatieavond.

De gemeente nodigt omwonenden van het Antonie van Leeuwenhoekterrein en geïnteresseerden uit voor een informatieavond over de gang van zaken en maatregelen rond (mogelijke) incidenten met het poliovirus. De avond is op maandag 21 maart 2022 om 19.30 uur.

Tijdens deze avond zal een aantal experts van onder meer GGD regio Utrecht en de Inspectie Gezondheid en Jeugd toelichting geven en vragen beantwoorden over de activiteiten die op het terrein plaatsvinden. Er zal ook aandacht zijn voor de risico’s en welke maatregelen er zijn om deze risico’s te voorkomen.

Digitale bijeenkomst

De bijeenkomst is digitaal en wordt live gestreamd vanuit een studio. Een onafhankelijke gespreksleidster zal de avond begeleiden en zorgen dat vragen van digitale deelnemers gesteld kunnen worden aan de experts.

Wij bieden u graag de gelegenheid om voorafgaande aan de bijeenkomst eventuele vragen te delen zodat de antwoorden in de bijeenkomst gegeven kunnen worden.