Inloopavond woningbouwplannen voormalig Hessingterrein

Gemeente De Bilt organiseert op woensdag 6 oktober een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe woonbuurt op het (voormalige) Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341. Momenteel liggen deze plannen ter inzage. Wij informeren u graag over de plannen en nodigen u van harte uit om tussen 17.00 uur en 21.00 uur binnen te lopen in het HF Wittecentrum.  

Projectontwikkelaar Verwelius werkt al enige jaren in overleg met gemeente De Bilt en Provincie Utrecht aan de herontwikkeling van het Hessingterrein. Al in 2010 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van woningen op deze locatie. De grondeigenaar heeft in overleg met de gemeente en provincie een aangepast plan gemaakt. In 2018 zijn daarvoor de randvoorwaarden door de gemeenteraad vastgesteld. Belanghebbenden zijn betrokken in werksessies en (digitale) infosessies. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij de uitwerking tot het ontwerp-bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan zoals die nu ter inzage liggen. Over deze plannen gaan we nu graag met u in gesprek. 

De plannen

De huidige plannen bevatten meer type woningen zoals vrijstaande villa’s, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen en er komen ook huurwoningen in het middensegment. Ook staat in de plannen beschreven hoe de woonbuurt wordt ingepast in de groene omgeving, die deel uitmaakt van het van het Nationaal Natuur Netwerk en De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er is gezocht naar mogelijkheden om aanwezige ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten in de omgeving te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld ruimte gegeven aan de wens van betrokkenen om een bredere ecologische verbinding te realiseren, aansluitend op de faunapassage Griftenstein onder de Utrechtseweg. 

Inloopavond

Tijdens de inloopavond op 6 oktober in HF Wittecentrum aan het Henri Dunantplein 4, kunt u zich bij verschillende gesprekstafels laten informeren over de plannen en hierover vragen te stellen. U bent van harte welkom om tussen 17.00 uur en 21.00 uur binnen te lopen. De inloopavond zal volgens de  dan geldende coronamaatregelen worden georganiseerd. Dit kan betekenen dat iedereen vanaf 14 jaar een coronatoegangsbewijs en identiteitskaart moet overleggen.

Digitaal deelnemen

Kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de inloopavond dan kunt u ook digitaal deelnemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, vul dan het aanmeldformulier in. U krijgt dan de benodigde informatie toegezonden.

Ter inzage

Iedereen krijgt de mogelijkheid om van 2 september tot en met 13 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 en bijbehorende documenten, waaronder het beeldkwaliteitsplan te bekijken en hierop te reageren. U kunt de documenten online inzien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken voor inzage. 

Na 13 oktober worden de reacties op de plannen verwerkt in een definitief bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Naar verwachting zal de gemeenteraad in december 2021 hierover een besluit nemen. 

Meer informatie over de herontwikkeling van het Hessingterrein vindt u op de projectpagina Hessingterrein en de op de website van ontwikkelaar Verwelius: www.aandegrift.nl

Naar overzicht