Inloopmoment verbetering entree Van Boetzelaerpark

Vrienden van het Van Boetzelaerpark en de gemeente De Bilt hebben samen een plan gemaakt om de entree van het park te verbeteren.

Graag delen we dit plan met omwonenden en andere geïnteresseerden:

op woensdag 12 juni 2019
van 16.30 tot 18.30 uur
bij de hoofdingang van het Van Boetzelaerpark
(hoek Hessenweg-Blauwkapelseweg)

U bent op dat moment van harte welkom bij de informatiestand die bij de entree staat. Het betreft een informele inloop, zonder vast programma. Medewerkers van de gemeente en bestuursleden van de stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark zijn aanwezig om de tekeningen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

Wethouder Anne Brommersma zegt over de samenwerking die tot het plan heeft geleid: “Ik vind het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente gebruik kunnen maken van het park. Het bevorderen van toegankelijkheid staat hoog op de agenda en de entree van het park is een bekend knelpunt. Ik ben dan ook erg blij dat verbeteringen aanstaande zijn dankzij goede samenwerking met de Vrienden van het Van Boetzelaerpark.”

Verbeteringen entree

De verbeteringen in het plan spitsen zich toe op de toegang en het aanzien van de entree (zijde rotonde Hessenweg). De voorgestelde aanpassingen zijn:

  • Verbeteren van de toegankelijkheid van de hoofdingang voor mindervaliden. Nu kunnen gebruikers van een scootmobiel of mensen met een brede rolstoel geen gebruik maken van het park. In het plan willen we de sluis aanpassen zodat ook mindervaliden of ouders met een brede kinderwagen het park in kunnen
  • Aanleggen van een cirkelplantsoen met vaste planten om deze ingang meer allure te geven. In het verleden was er op de plek van het cirkelplantsoen een mooi beplantingsvak. Dit vak is door bezuinigingen verdwenen. De vrienden willen dit cirkelplantsoen in ere herstellen en zelf het beheer op zich nemen.
  • Plaatsen van een replica van de Moerkoertvaas, die vroeger op deze plek heeft gestaan. De historische tuinvaas is bijna vijfentwintig jaar geleden door vandalen vernield. Het plan is om op deze plek een replica te plaatsen.

Zie voor meer informatie over de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark, ontwikkelingen en activiteiten in het park de actuele website van de stichting: www.vriendenboetzelaerpark.nl .

Naar overzicht