Inloopspreekuur BghU bij de gemeente De Bilt

Stel op 3 en 10 maart uw vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen aan een medewerker.

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. U ontvangt eind februari of begin maart de aanslag voor 2020 met de nieuwe WOZ-waarde van uw (huur)woning van de BghU.

Inloopspreekuur BghU over de aanslag gemeentelijke belastingen

Dit jaar zullen medewerkers van de BghU op dinsdag 3 maart en dinsdag 10 maart van 12.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn op het gemeentehuis van De Bilt, adres Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Afspraak maken is niet nodig

Op deze momenten kunt u zonder afspraak terecht met vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen zoals de WOZ-waarde, de andere heffingen, kwijtschelding, automatische incasso en het treffen van een betalingsregeling.

Wat neemt u mee?

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken wordt u vriendelijk verzocht bij uw bezoek het aanslagbiljet en uw identiteitskaart of paspoort mee te nemen.

Contact met BghU

BghU is voor vragen ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer: 088-0640200 of kijk op bghu.nl.

Over BghU

BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – heft en int de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten. Deelnemers zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Uw gegevens inzien of wijzigen?

Informatie over wijzigingen in uw situatie, zoals een verhuizing of het verkopen van de woning vindt u ook op mijn BghU (www.bghu.nl). U kunt hier inloggen met DigiD. Vanaf 29 februari kunt u hier uw taxatieverslag bekijken.

Over BghU

BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht – heft en int de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten. Deelnemers zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Naar overzicht