Inspreekrecht woningbouwlocaties: data voor inspraak over ongewijzigd voorstel

Het college van B&W heeft donderdag 17 oktober het voorstel 'aanwijzen woningbouwlocaties' opnieuw en ongewijzigd aan de gemeenteraad aangeboden. Eerder trok het college het voorstel in om meer tijd en ruimte te bieden voor inspraak.

De eerder geplande inspraakbijeenkomst van 10 oktober werd afgelast, omdat zich meer dan 200 insprekers aanmeldden. Nu komt het voorstel op de commissie- en raadsagenda, verdeeld over meerdere avonden in oktober en november.

De gemeente heeft een ambitieuze opgave om 845 woningen te bouwen, waarvan 450 bedoeld voor sociale huur. Om dit te realiseren, stelt het college aan de gemeenteraad voor om dertien woningbouwlocaties binnen de rode contouren aan te wijzen, en twee daarbuiten. Het onderwerp houdt veel inwoners en andere belanghebbenden bezig. Dat is begrijpelijk, omdat het ingrijpt in de directe leefomgeving en omdat er grote belangen mee zijn gemoeid.

Voordat de gemeenteraad verschillende nieuwe woningbouwlocaties aanwijst, kunnen inwoners en andere belanghebbenden hun opvattingen kenbaar maken door gebruik te maken van het inspreekrecht in de commissievergadering.

Er worden vier avonden voor de commissiebehandeling uitgeschreven. De eerste drie avonden zijn exclusief vrijgemaakt voor het inspreekrecht en de vierde avond is bedoeld voor de twee termijnen van de raadscommissie. De commissie- en raadsleden, collegeleden en de griffie zijn aanwezig op alle vier de avonden. De opzet is:

  • Maandag 28 oktober inspraak voor de locaties: de Abt Ludolfweg en de Henrica van Erpweg in De Bilt, begraafplaats Brandenburg en het Zonneplein in Bilthoven en de Schaapsdrift in Hollandsche Rading.
  • Dinsdag 5 november inspraak voor de locaties Bachlaan, Biltsche Meertje, Oranje Nassaulaan en Rembrandtplein in Bilthoven.
  • Dinsdag 12 november inspraak voor de locaties Berlagelaan driehoek, Jachtlaan en Sperwerlaan in Bilthoven en de Vijverlaan in Groenekan.
  • Donderdag 14 november bespreken de fracties het voorstel in de commissievergadering.
  • De gemeenteraad debatteert en besluit over het onderwerp op donderdag 28 november, nadat de raadscommissie een advies heeft uitgebracht.

Aanmelden

Inwoners en andere belanghebbenden die het woord willen voeren over een locatie of in algemene zin, kunnen zich tot uiterlijk 24 uur vóór 28 oktober, 5 of 12 november als insprekers aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad via . De raadsleden betrekken de bijdragen van de insprekers bij hun besluitvorming.

Informatie

Alle avonden zijn openbaar en vinden plaats in de Mathildezaal van het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot uiterlijk 23:00 uur. Als er heel grote belangstelling is, zal voorrang worden verleend wat betreft de toegang aan diegenen die zich hebben aangemeld. Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website debilt.raadsinformatie.nl. Daar staan ook het raadsvoorstel en de bijlagen. Een overzicht van de beoogde bouwlocaties is te vinden op debilt.nl/woningbouw.

Naar overzicht