Investeren in nieuwe woningen

Donderdag 28 november bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om de komende jaren honderden woningen te gaan bouwen. Daaraan voorafgaand vinden drie inspraakbijeenkomsten plaats.

** Dit bericht is op 10 oktober geactualiseerd. **

Samenhangend pakket

De nood is hoog. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Koopwoningen worden steeds duurder. Het college wil met een samenhangend pakket aan maatregelen de woningmarkt een impuls geven.

Het college voelt de noodzaak om de woningbouwambitie te realiseren. Verantwoordelijk wethouder Dolf Smolenaers: ‘Veel mensen raken tussen wal en schip. Ouders zien het aan hun kinderen, die vaak geen woning kunnen vinden. Ook hebben ouderen op een gegeven moment een andere woonbehoefte en willen ze een woning die bij hen past. Het belangrijkste is dat we nu gaan bouwen. Want de gemeente is er niet alleen voor de mensen die zich gelukkig prijzen met een mooi huis, maar ook voor diegenen die dat nu nog moeten missen. Daarom ligt er nu een samenhangend pakket om de woningmarkt een impuls te geven.’

Stimuleringsfonds

De gemeente kan het niet alleen. Ze stimuleert projectontwikkelaars om niet alleen koop-, maar ook sociale of middenhuurwoningen te gaan bouwen. Als zij dat niet willen, moeten ze geld afdragen aan een speciaal fonds. Met deze bijdrage betalen zij dan mee aan goed betaalbare woningen.

Mix van huur en koop

Daarnaast gaat de gemeente bouwen op eigen grond, in een goede mix van huur en koop, gespreid over het grondgebied van de gemeente. Samen met de al bestaande plannen bieden de beoogde bouwlocaties ruimte aan meer dan 845 woningen. Maar de gemeente zal fors moeten inzetten om de beoogde 450 sociale en middenhuurwoningen tegen 2030 gerealiseerd te hebben. ‘Eén verwachting wil ik op voorhand wel temperen,’ zegt de wethouder: ‘Ook wanneer we alle plannen uitgevoerd hebben, zal het moeilijk blijven om een woning te vinden, omdat onze gemeente in een aantrekkelijke regio ligt en de vraag blijft toenemen.’

Woningbouwlocaties

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het zoeken van nieuwe woningbouwlocaties op gemeentegrond. Op basis daarvan stelt het college de gemeenteraad voor om op 13 locaties binnen de bebouwde kom te gaan bouwen. Daarnaast wil het college in overleg met de provincie om buiten de bebouwde kom te mogen bouwen, zoals op een nog nader te bepalen locatie bij Maartensdijk. Dolf Smolenaers. ‘Het bouwen binnen de dorpen kent zijn grenzen; we willen ook groen plekken behouden. Maar om daar buiten te bouwen, hebben we de provincie Utrecht nodig.’

Informatie

U kunt zich voor één van de inspraakbijeenkomsten aanmelden via . De inspraakavonden vinden allen plaats op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en beginnen om 20.00 uur. Zodra de capaciteit van de ruimte is bereikt, zullen er geen mensen meer worden toegelaten met het oog op de veiligheid. Ouders en scholen wordt verzocht deze avonden niet met kinderen te bezoeken.

Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website debilt.raadsinformatie.nl.

Meepraten per locatie

Als de gemeenteraad zich kan vinden in de plannen van het college, kan de gemeente aan de slag. ‘Dat zal over een periode van jaren stap voor stap gaan, want we kunnen niet alles in een keer bouwen’, zegt de wethouder. ‘Ook willen we per bouwlocatie omwonenden betrekken bij de plannen. Sommige mensen zullen niet blij zijn dat er nieuwe huizen komen op een stukje gemeentegrond bij hen in de buurt. Dat begrijp ik heel goed. Het gaat immers om ingrepen in de eigen straat of buurt. De bouw van nieuwe woningen kan ook ruimte scheppen voor investeringen in de buurt, het groen of de bescherming tegen klimaatverandering; een goed moment om daar ook samen mee aan de slag te gaan. Nadat de raad kiest waar gebouwd kan worden, kunnen de inwoners daarom meepraten over de invulling per locatie.’

Bekijk het overzicht van de beoogde woningbouwlocaties.

Naar overzicht