Inwonerpanel: omgevingsvisie en aardgasvrij wonen

Een paar keer per jaar peilen we de mening en ideeën van inwoners van onze gemeente over actuele onderwerpen. Dat doen we met een digitale enquête onder het inwonerpanel.

Het inwonerpanel is een van de manieren om inwoners te betrekken bij het beleid en bestuur van de gemeente. Wij vinden dat belangrijk, want zo kunnen we beter beleid maken en problemen gerichter oplossen.

Deze keer is het inwonerpanel bevraagd over de omgevingsvisie en aardgasvrij wonen. Er zijn 1000 inwoners uit alle kernen uitgenodigd. Ongeveer driekwart heeft meegedaan.Hieronder staan de belangrijkste resultaten.

Omgevingsvisie

Wanneer inwoners denken aan de gemeente zijn de eerste woorden die bij hen op komen voornamelijk gerelateerd aan de natuur (79%). Als het gaat om de meest aantrekkelijke punten van de gemeente, dan wordt de ligging in de regio (58%) het meest genoemd.

Bijna driekwart (74%) van de inwoners vindt dat ze zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan de verbetering van hun leefomgeving. De meerderheid van deze inwoners noemt veiligheid en leefbaarheid als onderwerp waaraan inwoners zelf moeten bijdragen om hun leefomgeving te verbeteren.

We hebben de inwoners open gevraagd wat zij als grootste bedreiging voor de leefomgeving zien. Ruim een kwart (26%) van de inwoners noemt woningbouw als grootste bedreiging. Hierbij wordt voornamelijk het bouwen buiten de rode contouren als bedreiging gezien. Het behoud (en de uitbreiding) van groen en natuur wordt bovendien het vaakst (25%) als grootste wens voor de toekomst van de gemeente genoemd.

Aardgasvrij wonen

Inwoners zijn, naar eigen zeggen, behoorlijk goed op de hoogte als het gaat om de overstap naar aardgasvrij wonen: 90% weet precies of ongeveer wat het betekent. Iets meer dan de helft (52%) van de inwoners geeft aan dat de gemeente hen kan helpen met het isoleren of het aardgasvrij maken van hun woning door subsidies te verstrekken. Andere vaker genoemde hulpmiddelen zijn het geven van informatie over subsidies (46%) en een persoonlijk advies voor hun woning (38%).

In totaal zou twee derde (66%) van de inwoners samen met anderen hun warmtevoorziening of isolatie van hun woning willen regelen als dit betekent dat zij kosten besparen. De helft van de inwoners wil betrokken worden bij het aardgasvrij maken van woningen in hun gemeente op het moment dat er plannen worden gemaakt voor hun buurt. Bijna de helft van de inwoners (47%) vindt dat alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor de overstap naar aardgasvrij wonen.

Rapport

Naar overzicht