Jan Meeuwsen ontvangt Chapeaupenning

Op Koningsdag heeft burgemeester Potters samen met kinderburgemeester Carmen Braak de Chapeaupenning uitgereikt aan de heer Jan Meeuwsen uit De Bilt. De Chapeaupenning wordt toegekend aan inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt of een bijzondere prestatie hebben geleverd. De heer Meeuwsen heeft zich maar liefst ruim 20 jaar ingezet voor het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven.

Vanaf 2000 heeft hij zich in diverse bestuursfuncties ingezet voor zowel de voorbereidingen gedurende het hele jaar als de uitvoering zelf (de handen uit de mouwen) tijdens de feestweek en op Koningsdag zelf. Zo bekommerde hij zich ook altijd erg om alle vrijwilligers en bracht hen elke Koningsdag ’s morgens om 6.00 uur in de vroegte op zijn fiets een kopje koffie.

Hij verzorgde o.a. de gehele donateursadministratie, was vanaf het begin af aan dat hij bij het Oranjecomité betrokken was, de organisator van de Feestavond voor de donateurs. Hij legde daarbij contacten met optredende koren, zorgde voor het muzikale programma en had tijdens de feestavond de leiding; zorgde voor het coördineren van de kindervrijmarkt op Koningsdag en legde daarbij de contacten met de winkeliersvereniging, Rode Kruis, de gemeente en politie/boa’s. Daarnaast had hij op Koningsdag de leiding over het Spellenfestival en organiseerde eens in de 5 jaar de zogenaamde Oranje-taptoe op Bevrijdingsdag. Hij contracteerde daarbij diverse muziekcorpsen uit het land, was de coördinator en had tijdens de taptoe de feitelijke leiding. Een flinke staat van dienst dus!

Na meer dan 20 jaar zich te hebben ingezet voor het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven, heeft de heer Meeuwsen besloten zijn werkzaamheden als bestuurder ten aanzien van Koningsdag en Bevrijdingsdag, neer te leggen.

Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding en blijk van waardering.