Komt u in de problemen door een hoge energienota?

De energietarieven stijgen hard. Zo hard dat het kan zijn dat u in de problemen komt om uw gas en licht te betalen. Is dat in uw situatie het geval? Lees dan vooral verder.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen begin 2022 eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) streeft er naar om in het eerste kwartaal 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming.

Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch van de RSD. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – kunnen zich begin volgend jaar bij de RSD melden. Wij zullen u op de website tijdig (in het eerste kwartaal 2022) informeren hoe u deze eenmalige tegemoetkoming kunt aanvragen.

Meer informatie vindt u op dewebsite van de RSD in het nieuwsbericht 'Komt u in de problemen door een hoge energienota?'